NCKO - Kwaliteitsmonitor Kinderopvang Nederland (juni 2011)

8 september 2011

24 juni 2011 - Kinderopvang Nederland, de holding van Allio, Partou en Skon, heeft de sector op de hoogte gebracht van de resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. In deze nulmeting is vastgesteld dat de groepen van deze werkmaatschappijen vergelijkbaar scoren als het laatste algemene kwaliteitsonderzoek van het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek).

Basale pedagogische vaardigheden in orde
Hoewel de Kwaliteitsmonitor niet op precies dezelfde manier de kwaliteit meet als het NCKO-kwaliteitsonderzoeken, zijn wel dezelfde tendensen zichtbaar uit het laatste NCKO-onderzoek. De pedagogisch medewerkers beheersen de basale pedagogisch vaardigheden redelijk goed (ze gaan sensitief om met kinderen, tonen respect voor de autonomie en kunnen structureren en grenzen stellen). Op ontwikkelingsstimulering en het stimuleren van interacties tussen kinderen scoren de pedagogisch medewerkers beduidend minder. Ook in de groepen van KN is de kwaliteit op babygroepen en verticale groepen wat minder dan op horizontale dreumes- en peutergroepen.

Download de kwaliteitsmonitor

Nieuw boekje

8 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

8 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

8 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com