Equality - Nederland werkt en moeder ook

20 september 2011

Emancipatie in Nederland heeft een nieuwe impuls nodig. De arbeidsparticipatie van vrouwen stijgt weliswaar, maar de groei blijft achter bij destreefcijfers uit het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010. 

Het nieuwe kabinet heeft in zijn regeerakkoord onder andere financiële prikkels voorgesteld om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. 

Om het maatschappelijke debat hierover te stimuleren heeft E-Quality de economen Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek) en Janneke Plantenga (Universiteit Utrecht) benaderd. Lucy Kok onderzocht vorig jaar in opdracht van de toenmalige Directie Coördinatie Emancipatiebeleid de kosten en baten van participatiebeleid. Op basis daarvan schreven Kok & Plantenga het essay ‘Nederland werkt en moeder ook’. Vanuit economisch perspectief toetsen zij hierin de voorstellen uit het regeerakkoord en geven zij antwoord op de volgende vragen: 

Wat moet er gebeuren om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen? 

En wat moeten we vooral niet doen? Wat schieten vrouwen (en mannen) ermee op als ze meer gaan werken? Worden ze daar gelukkiger van?

Download het rapport

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com