BOink - Onderzoek naar schooltijden

20 september 2011

Voorjaar 2011 gaat BOinK (ouders in de kinderopvang) in opdracht van het project Andere Tijden een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de wensen voor schooltijden onder ouders van jonge kinderen (0 – 4 jarigen). Zodra het kind vier jaar wordt en naar school gaat, passen ouders hun gezins- en werkritme aan de schooltijden aan. Maar welke tijden zouden zij zelf het liefste zien, wat past het meest bij hun bestaande dagindeling? In een aantal plaatsen is bij de ouderraadpleging voor nieuwe schooltijden ook onderzoek gedaan onder `aankomende’ ouders. Dat gaf in veel gevallen een ander beeld te zien, dan de ouders van de kinderen die al op school zitten. Voor scholen die een toekomstgericht beleid willen voeren, zijn de wensen van jonge ouders een belangrijk signaal. Meer informatie: Heleen de Haan, 030-2331400 

Dit onderzoek sluit goed aan bij het onderzoek dat Uitgeverij Zwijssen begin januari presenteerde. Daarin zijn 400 ouders van schoolgaande kinderen gevraagd naar hun wensen met betrekking tot schooltijden. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de traditionele tijden aangepast moeten worden omdat het niet past in de maatschappij. Het continuerooster is het meest populair met als redenen: rust en regelmaat, minder rommeligheid en meer duidelijkheid omdat alle kinderen overblijven. In totaal 61% maakt gebruik van opvangmogelijkheden: tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, opa’s en oma’s. Ouders vinden al die opvangmogelijkheden erg belangrijk om te kunnen werken. Dat geldt vooral voor de overblijfmogelijkheden op school (89%) en de voor- en naschoolse opvang (81%). 

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com