Provincie Zeeland - Onverkende paden (feb 2008)

20 september 2011

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft in het collegeprogramma ‘2007-2011 Nieuwe Verbindingen’ het inspelen op demografische trends, samen met klimatologische veranderingen, tot haar belangrijkste uitdaging benoemd. 

Op basis van demografische prognoses signaleert het college dat de bevolking in Zeeland als totaal voorlopig stabiel blijft, maar dat de verschillen in regio’s groot zijn. De belangrijkste ontwikkeling is verandering van de bevolkingsopbouw van Zeeland, zoals een afnemende potentiële beroepsbevolking. Het college van GS van Zeeland wil zich voorbereiden op deze veranderingen. Daarbij wil het de kansen die de demografische ontwikkelingen Zeeland bieden actief benutten en deze doorvertalen in beleid op het gebied van voorzieningen, wonen, zorg en leefomgeving. Ook moeten de gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld gebracht worden. 

Op 25 mei 2007 heeft Provinciale Staten het college van GS gevraagd hier een notitie voor te maken, waarbij de doelstellingen van de provincie gerelateerd worden aan de demografische ontwikkeling van Zeeland. Deze notitie is geen beleidsnotitie maar een agendavormende notitie: welke ontwikkelingen staan ons te wachten, en welke gevolgen dit heeft voor het bestaande beleid.


Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com