Zwijsen Ouders - Schooltijden onderzoek

get link 20 september 2011

dissertation assistance writing De afgelopen jaren is er de nodige discussie geweest over schooltijden en schoolvakanties. Tot nu toe gelden er op basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs centraal vastgestelde data voor de zomervakanties. Voor de overige vakanties gelden adviesdata.  

http://lacsq.org/?education=purchase-college-papers&637=df Niet alleen de schoolvakanties staan ter discussie, maar ook de schooltijden zijn onderwerp van gesprek. De huidige schooltijden lijden vaak tot knelpunten, met name voor werkende ouders en voor alleenstaande ouders. In de ontwikkeling van nieuwe schooltijden kunnen drie modellen worden onderscheiden die momenteel op verschillende plaatsen in Nederland geïmplementeerd worden.  

http://aggs.school.nz/?education=cheap-custom-essay-writing-service Uitgeverij Zwijsen wil op haar website www.zwijsenouders.nl graag aandacht besteden aan dit onderwerp. Zwijsenouders.nl is een online platform voor betrokken ouders met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Zwijsenouders heeft Qrius benaderd met de vraag een online pinieonderzoek uit te voeren onder ouders van schoolgaande kinderen. Wanneer er ingrijpende wijzigingen in de onderwijstijden worden doorgevoerd, dan kan dat grote gevolgen hebben voor kinderen en ouders.  

http://aggs.school.nz/?education=help-me-to-write-an-essay In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daar waar relevant zijn de significante verschillen weergegeven, tussen ouders van kinderen in groep 1-2, groep 3-4 of groep 5 t/m 8. Daarnaast is gekeken naar verschillen op basis van wel/niet werkend, vaders/ moeders en het huidige gebruik van de verschillende schooltijdenmodellen.

community service essay Download het onderzoek

Nieuw boekje

go to site 20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het how to write dissertation best essay help review hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com