Buitenhek - Rapport "Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht" (april 2011)

20 september 2011

Enkele jaren geleden was er in Utrecht een groot tekort aan plaatsen voor buitenschoolse opvang (BSO). Dat tekort zorgde voor lange wachtlijsten. In een deel van de stad hadden ouders grote moeite om de opvang van hun kind te regelen. Gemeente, schoolbesturen en aanbieders van BSO vonden dit een onacceptabele situatie. Ze besloten om samen het tekort weg te werken. In maart 2008 werd de samenwerking vastgelegd in het Convenant "Uitbreiding capaciteit buitenschoolse opvang". 

Drie jaar na het afsluiten van dit convenant is het tijd om de balans op te maken. 

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com