Unicef - Rapport Unicef, The child care transition, (dec. 2008)

20 september 2011

Op 11 december 2008 is door het Innocenti Research Centre (IRC), Unicefs onderzoeksinstituut in Florence, een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd. In 'Innocenti Report Card 08 - The Childcare Transition' wordt vergeleken hoe de rijkste landen ter wereld omgaan met kinderen in hun eerste levensfase. Deze fase is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Volgens het rapport is de huidige opgroeiende generatie in de landen van de OESO de eerste waarvan een meerderheid een belangrijk deel van hun prille leven buitenshuis wordt opgevangen of verzorgd. Bijna 80 procent van alle drie- tot zesjarige kinderen in de rijke landen bevindt zich in enige vorm van voorschoolse educatie en opvang. Daarom is het zo belangrijk dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van deze voorzieningen.  

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com