Ministerie OCW - Wachtlijstenonderzoek

20 september 2011

In een brief aan de 2e Kamer informeert staatssecretaris Sharon Dijksma op 28 oktober 2009 over de uitkomsten van het meest recente wachtlijstonderzoek (juni 2009) dat uitgevoerd wordt door Regioplan. 

Belangrijkste resultaten: 

- wachtlijsten bij dagopvang zijn in absolute aantallen licht en in percentage van de capaciteit sterk gedaald; 

- bij de BSO is de wachtlijstenomvang in absolute aantallen licht gestegen maar in percentage van de capaciteit sterk gedaald (t.o.v. 2007 bijna gehalveerd!). 

Conclusie: de daling van de wachtlijstenomvang als percentage van de capaciteit geeft aan dat vraag en aanbod op de kinderopvangmarkt naar elkaar toegroeien. 

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com