Gemeente Rotterdam - Beleidskader plusopvang

20 september 2011

De gemeente Rotterdam voert een actief beleid inzake plusopvang en subsidieert dat uit eigen middelen. In 2007 is het beleidskader plusopvang, in nauw overleg met het werkveld, geformuleerd.

Download het beleidskader

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com