VNG - GGD onderzoek naar kosten toezicht en handhaving (juli 2009)

20 september 2011

In 2009 is een fors tekort in het budget van het gemeentefonds voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet kinderopvang. Ook in 2010 is er onvoldoende geld om alle inspecties uit te voeren volgens de huidige systematiek. Dit blijkt uit de resultaten van een landelijk onderzoek naar de kosten van toezicht en handhaving binnen de Wet kinderopvang. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de VNG en GGD Nederland. Doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken welke kosten er nu en in de toekomst met de wetswijziging gastouderopvang gemoeid zijn met de handhavings- en toezichtstaken. De resultaten van het onderzoek gebruikt de VNG voor gesprekken met het ministerie van OCW over versoberingsscenario’s. 

Geen landelijk overeengekomen uurtarief 
Het uurtarief voor inspectie kinderopvang door de GGD, waarmee in het rapport is gerekend, is een tarief waar voor dit landelijk onderzoek overeenstemming over is. 

Het is nadrukkelijk niet een landelijk vastgesteld tarief dat door alle gemeenten aan de GGD'en betaald zou moeten worden. De te leveren prestaties en de vergoeding daarvoor dienen besproken en vastgelegd te worden tussen regionale GGD'en en gemeenten. 

In een nieuwsbrief van GGD-Nederland wordt nadrukkelijk over dit uurtarief gecommuniceerd met de mededeling dat de VNG daarmee instemt. Dat kan suggereren dat er sprake is van een landelijk overeengekomen uurtarief en dat is niet zo. 

Download het document


Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com