Netwerkbureau Kinderopvang e.a. - Woningcorporaties en gebouwen voor kinderen, informatief bulletin, april 2011

20 september 2011

Netwerkbureau Kinderopvang e.a. - Woningcorporaties en gebouwen voor kinderen, informatief bulletin, april 2011Kunnen woningcorporaties een rol spelen bij het ontwikkelen van gebouwen voor kinderen van 0-12 jaar? En wat zou die rol dan kunnen of moeten zijn? 

Gebouwen voor onderwijs zijn gebouwen met een publieke functie. De trend is dat gebouwen voor onderwijs niet langer alleenstaand, maar als onderdeel van een brede school of een multifunctionele accommodatie ontwikkeld worden. In een brede school of een multifunctionele accommodatie zijn naast onderwijs ook voorzieningen voor kinderopvang en/of wel-zijnsvoorzieningen opgenomen. Het Netwerkbureau Kinderopvang en het Platform Bouwstenen voor Sociaal stelden zich de vraag of woningcorporaties – in het kader van hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk vastgoed – kunnen en willen bijdragen aan het ontwikkelen van gebouwen waarin voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar (kinderopvang en on-derwijs) gehuisvest zijn. Zij legden hun vraag tijdens een rondetafelgesprek voor aan een aantal directeuren van woningcorporaties, primair onderwijs en kinderopvang. 

Nieuw boekje

20 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com