Gemeente Amsterdam - Handreiking Maatschappelijk Vastgoed

21 september 2011

Van oudsher is de gemeente eigenaar van maatschappelijk vastgoed. Amsterdam heeft een lange geschiedenis als initiatiefnemer, ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van maatschappelijk vastgoed. 

Maar moet de rol van ontwikkelaar en eigenaar van maatschappelijk vastgoed ook nu nog altijd en per definitie bij de gemeente liggen? 
In de praktijk blijkt dat het soms beter is dat andere partners – in het bijzonder: woningcorporaties – voorzieningen ontwikkelen en in eigendom nemen. De stad, het stadsdeel of de organisatie die de functie uitvoert, is dan huurder in plaats van eigenaar. 

Om de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed in de Amsterdamse wijkaanpak te versnellen, gaven Burgemeester en Wethouders in november 2009 de opdracht aan het DMO project- en adviesbureau SPA, unit Maatschappelijk vastgoed, om de keuzecriteria bij de vraag ‘huur of eigendom’ te analyseren en daar een praktische vorm aan te geven zodat projectmanagers een hulpmiddel hebben om in vergelijkbare gevallen tot dezelfde keuze te komen. 

Deze handreiking is het resultaat van die opdracht.

Nieuw boekje

21 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

21 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com