De Kopgroep - Inventarisatie 24 multifunctionele accommodaties

custom essay writing service reviews 21 september 2011

best writing paper In Nederland worden veel multifunctionele accommodaties (MFA’s) gerealiseerd. Zo ontstaat een kleurrijk palet van Brede Scholen, Kulturhusen, woonzorgcentra en andere gecombineerde voorzieningen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten vanuit een sterk besef dat investeren in MFA’s ook investeringen in wijkontwikkeling, participatie, sociale cohesie, ontplooiing, ontmoeting en dergelijke met zich meebrengen. 

go Maar doen de MFA’s er nu echt toe? Maken ze wel het verschil dat we denken? Worden we er nu wel beter van? En wie dan? Deze en andere vragen stelt de Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed zich bij de ontwikkeling van al deze MFA’s. Om hier beter zicht op te krijgen heeft de Kopgroep twee studenten - Sven Ossenkoppele en Ben de Vor - van de Hogeschool Utrecht een inventarisatie laten uitvoeren. Zij brachten 24 MFA’s in beeld door beschrijvingen van inhoudelijke activiteiten en samenwerking, de organisatie van de samenwerking en de huisvesting.  

Deze inventarisatie toont hoe het met de ontwikkeling van MFA’s in Nederland is gesteld. Hier ontstaat inderdaad een kleurrijk palet. Kleurrijk wat betreft ambities en doelstellingen of het ontbreken hiervan, de mate van inhoudelijke en organisatorische samenwerking of het nog moeten starten 

editing thesis hiervan en de ruimtelijke en fysieke condities van deze MFA’s. De Kopgroep heeft het voornemen om een aantal MFA’s de komende jaren te gaan volgen in hun ontwikkeling. Wat betekenen ze voor hun omgeving? Neemt de 

help with term paper participatie en sociale cohesie toe? Vergroten MFA’s de ontwikkelingskansen van kinderen? Wat is nu het maatschappelijke rendement?

Deze inventarisatie laat zien dat er nog veel te winnen is en dat het zinvol is verder in te zoomen op het maatschappelijke rendement van de MFA’s.  

Download de inventarisatie

Nieuw boekje

watch 21 september 2011

follow site Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=the-best-essay-writers buy essays for college hier.

Twitter (breed}!

costo propecia {Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com