Appelman, M. - Combinatiefuncties Onderwijs en Sport

top custom essays 26 september 2011

phd dissertation writing service Wat is een combinatiefunctionaris? En welke kansen biedt de functie nu eigenlijk voor de onderwijssector? Sinds de ondertekening van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ eind 2007 zijn er bijna 2.250 combinatiefunctionarissen werkzaam in het onderwijs, de sport en de cultuur.

Het boek Combinatiefunctie onderwijs en sport, een uitgave van het Jan Luiting Fonds, gaat uitgebreid in op de aanleiding en het doel van de ‘Impuls’ en de stand van zaken ruim drie jaar na de start. Auteur Miriam Appelman beschrijft welke kansen de combinatiefuncties bieden aan het onderwijs, waarbij de vakleerkrachten bewegingsonderwijs centraal staan.

Combinatiefunctie onderwijs en sport bevat inspirerende voorbeelden uit verschillende soorten onderwijs, waarbij de inhoud van de functie, de taken, de wijze van aanstelling en de samenwerkingspartners worden beschreven. Het boek is voorzien van praktische bijlagen, met voorbeelden van aangepaste cao’s, functieprofi elen, beloningen en een stappenplan voor de invoering van combinatiefuncties. Daarnaast geven combinatiefunctionarissen diverse praktische tips.

cheap custom essay papers U kunt het boek hier bestellen.

Tags

Nieuw boekje

admission essay services 26 september 2011

http://aggs.school.nz/?education=write-my-essay-service Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het who will write my paper for me help writing essays hier.

Columns van Job

get link 26 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com