Mulier Instituut - De impuls van een combinatiefunctionaris

best essay cheap 26 september 2011

go site Eind 2007 is door vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en OCW ,VNG, VBS, NOC*NSF en de Cultuurformatie het bestuursakkoord ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ ondertekend. Deze Impuls is gericht op het vergroten van de samenhang tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Die samenhang moet worden gerealiseerd door de inzet van combinatiefunctionarissen.

In het verlengde van de eerder genoemde bestuurlijke afspraken is bepaald dat de resultaten van de Impuls nauwgezet zullen worden gevolgd door middel van monitoring van activiteiten. De monitoring van de output is daarbij in handen gelegd van de VNG.

Op verzoek van de departementen heeft het Mulier Instituut een landelijke meting gedaan, gericht op de outcome doelstellingen. Daarbij is gebruik gemaakt van reeds bestaande periodieke onderzoeken (Verenigingsmonitor, Jaarberichten brede scholen, Monitor cultuureducatie en het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO). De situatie in 2007 (0-meting) is vergeleken met de situatie in 2009 (1-meting).

Klik hier om de samenvatting van het rapport De impuls van een combinatiefunctionaris. Outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur te downloaden.

Tags

Nieuw boekje

community service essay sample 26 september 2011

follow url Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://lacsq.org/?education=who-can-write-my-paper&a8a=6a http://aggs.school.nz/?education=custom-essay-papers hier.

Columns van Job

source 26 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

buying a term paper 26 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com