Sardes - De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

pay someone to write a paper 26 september 2011

http://ideeup.org/?education=dissertation-writing&623=2d Het Ministerie van OCW stimuleerde onder Balkenende IV de samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen door middel van de subsidieregeling Kinderopvang. Harmonisatie van onderaf was het doel. Hiertoe hebben 138 projecten in september 2009 een subsidie ontvangen. In 2010 vond een vragenlijstonderzoek onder de projecten plaats.

Opvallend was de inhoudelijke gerichtheid van veel samenwerkingsverbanden. Veel projecten zijn begonnen vanuit de inhoud: er bleek veel aandacht voor het pedagogisch programma, het pedagogisch klimaat en visie- en conceptontwikkeling. Ook was er veel aandacht voor facilitaire zaken, zoals het gezamenlijk gebruik van gebouwen en voorzieningen en een efficiënte inzet van het personeel. In veel projecten richtte men zich op verbetering van de professionalisering van het personeel, vooral via ‘samen leren’:  samenwerken, bij elkaar kijken in de groep, gezamenlijke studiedagen, collegiale uitwisseling.

Veel pilots waren op het moment van onderzoek nog bezig met de eerste stappen, maar er waren al wel vorderingen gemaakt met een efficiënt gebruik van ruimten, samenwerking met basisonderwijs en instellingen op het gebied van zorg en welzijn en een efficiënte personeelsinzet.

go Bron: ECO3.

Download het rapport

Nieuw boekje

watch 26 september 2011

best paper writing service reviews Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het best essay writer company coursework project hier.

Columns van Job

college essay writing company 26 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com