ECO3 - Een kenniscentrum ten behoeve van samenhangende voorzieningen

26 september 2011

ECO3 heeft een notitie geschreven over een kenniscentrum ten behoeve van samenhangende voorzieningen voor 0-12 jarigen met als doel een eerste aanzet tot overleg. Een dergelijk kennisinstituut dient zich in het bijzonder te richten op de samenhang van voorzieningen voor 0-12 jarigen. In de sector 0-12 jarigen is er namelijk sprake van verbrokkeling van de kennisketen en verbrokkeling van het aanbod van voorzieningen. Voor- en vroegschoolse educatie, peuterspeelzalen, kinderopvang en het primaire onderwijs vormen tezamen een palet van voorzieningen dat wordt gekenmerkt door zeer uiteenlopende financieringsarrangementen. pedagogische visies, openingstijden, beroepskwalificaties en besturingsvormen. Dat levert vanuit het oogpunt van afnemers, te weten ouders en kinderen, vaak onwenselijke situaties op.

Download de notitie

Tags

Thema's

Samenwerking

Nieuw boekje

26 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com