Een week in Namibië

27 september 2011

Maandag 'Children’s Movement'
Ter gelegenheid van 'Africa Child Day' delen de studenten van de Children’s Movement Group van de middelbare school Jan Möhr soep en brood uit aan de kinderen van het Resource Centre. De studenten assisteren op maandag bij rekenen. Daarnaast ontplooien zij jaarlijks activiteiten om als bevoorrechte kinderen de minder bevoorrechte kinderen te ondersteunen door middel van o.a. een fun walk, een fun day, een soup kitchen. Het Resource Centre won, in samenwerking met de twee middelbare scholen, in februari 2011 de Afrikaanse Taal en Kultuur Vereniging ATKV prijs. Een prijs die voor het eerst werd uitgereikt aan een community project buiten Zuid Afrika.
 
Dinsdag 'IWAN'
De IWAN vrijwilligers groep, waarin diverse expat-leerkrachten participeren, assisteert wekelijks op dinsdag en donderdag de kinderen bij het huiswerk, lezen en taal. Engels is de officiële voertaal, maar moeilijk voor de kinderen. Door middel van taalspelletjes, lotto’s, memorie, gezelschapspelletjes, boeken, voorlezen, duo-lezen, boekbesprekingen stimuleren de vrouwen de leesontwikkeling van de kinderen.

Woensdag 'Art'
Op het Katutura Community Arts Centre worden studenten opgeleid in Afrikaanse voordracht, dans en drama, muziek, visual art, design en media. Jaarlijks is er een festival waar de studenten een voordracht geven en waar kinderen van de naschoolse activiteiten aan mee doen met een expositie. Wekelijks komt er op het Resource Centre afwisselend een dansleerkracht en een handvaardigheids leerkracht. Vakken die in het gewone onderwijs nauwelijks aan bod komen maar waar de kinderen wel heel goed in zijn.

Donderdag 'Schoolbezoek'
De voorbereidingen voor de bezoeken van de kinderen aan hun lagere scholen in de omgeving stonden in juli 2011 tijdens de week van de Educatie Conferentie in Namibië op de agenda. In het kader van deze promotieactiviteiten hebben we polo shirts en capes met ons logo laten maken. Een schooldag start vroeg in de ochtend en duurt tot ’s middags een uur. Rond de klok van 10 is er een break waarin de kinderen zich op het plein vermaken. Het doel van ons bezoek aan de omliggende scholen is om het werk van het Resource Centre uit te leggen en de betrokkenheid  te verhogen. De belangstelling voor naschoolse activiteiten is zeer groot onder de scholen, alleen de financiering van leerkrachten en materialen blijft een punt van aandacht.

Vrijdag 'SCORE'
SCORE is een sportorganisatie in Windhoek waarmee we onze eerste samenwerking zijn aangegaan. Deze organisatie levert lokale sportvrijwilligers die wekelijks sportactiviteiten begeleiden. Acht weken in het jaar komen er ook internationale sportvrijwilligers uit Engeland de kinderen les geven. Inmiddels hebben we drie sportboxen met allerlei sportmaterialen samengesteld. De materialen worden wekelijks gebruikt en zijn gesponsord door sportvrienden uit Nederland.

Zaterdag 'Tuinieren'
Het landklimaat in Namibië zorgt ervoor dat het de meeste tijd van het jaar warm en vooral heel droog is. In de kleine regenperiode van september tot november en de grote regenperiode van januari tot maart kan het flink regenen. In september 2010 tot en met mei 2011 zijn er zelfs records verbroken en ontving Katutura ruim 1600 mm het viervoudige van wat er normaal valt! Om de kinderen tuinieren te leren zijn we gestart met een tuin. Het gereedschap is gedoneerd door de Brede School ’t Baeken uit Alkmaar. De zogenaamde “home garden containers”, waarin de kinderen in een plastic yoghurt container thuis een plantje opkweken, hebben we tevens geïntroduceerd. De kinderen zorgen er voor. Na een maand is er een Floriade waarin de hoogste, mooiste, beste plant een kleine onderscheiding ontvangt. Dit om het thuis tuinieren te stimuleren.

Links:
IWAN
’t Baeken
ATKV
SCORE
KCAC

Resource Centre in Katutura betrekt lokale organisaties bij de naschoolse activiteiten

27 september 2011

Na tien jaar directeur te zijn geweest op Brede School 't Baeken in Alkmaar is Anita Bijman een internationale uitdaging aangegaan. Sinds 2008 werkt en woont ze in Windhoek Namibië. Als Resource Centre Coördinator is Anita werkzaam op een naschoolse opvang “After School Care” in de township Katutura. Tevens is ze bestuurslid van de IWAN, International Women Association of Namibia, een vrouwenorganisatie in Windhoek die nieuwe vrouwelijke inwoners verwelkomt en diverse charity projecten ondersteunt. Beide functies worden vervuld op vrijwillige basis.

Het Resource Centre in Katutura (Windhoek, Namibië) is een naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 14 jaar. De opvang, onder begeleiding van de enthousiaste leerkracht Christina Jansen, geeft 25 belangstellende kinderen van diverse lagere scholen uit de omtrek de gelegenheid om na schooltijd van 14 uur tot 16 uur activiteiten te ontplooien op het gebied van huiswerk, educatieve taal- en rekenspelletjes, computerles, lezen, handvaardigheid, dans, sport en tuinieren. "Ons doel is om enerzijds kinderen na schooltijd een mogelijkheid te geven om te spelen, te kiezen en te leren. Anderzijds om studenten een kans te geven om in onze organisatie stage te lopen en ervaring op te doen in een werksituatie. In samenwerking met diverse lokale organisaties ontvangen de kinderen dagelijks, naast de reguliere schooltijd, begeleiding in het Resource Centre."

"Wij bieden de kinderen een totaal weekpakket in samenwerking met lokale organisaties. Het mooiste is om als coördinator met name de lokale organisaties actief bij de naschoolse opvang te betrekken. Op maandag komen de studenten van de middelbare scholen Jan Möhr en Jakob Marengo assisteren bij het rekenwerk. Op dinsdag en donderdag komen internationale vrouwen de kinderen begeleiden bij het huiswerk, Engelse taal en lezen. Op woensdag krijgen de kinderen afwisselend handvaardigheidlessen en danslessen door leerkrachten van het Katutura Community Arts Centre. Op vrijdag geven lokale/internationale SCORE sportvrijwilligers sportlessen. Op zaterdagochtend kunnen de ouders met hun jonge kroost komen spelen met speelgoed. De kinderen van het Resource Centre  werken dan in de tuin onder begeleiding van de ‘agriculture teacher’ van de Jakob Marengo middelbare school. Sinds kort ontvangen de kinderen ook computerlessen van de Jakob Marengo computer teacher."

"Momenteel maken we gebruik van de lokalen van de middelbare school. Onze wens is echter om uit te breiden naar een eigen gebouw, waar nieuw te starten “After School Care Centra” welkom zijn om ervaringen uit te wisselen. Inmiddels hebben we een container met tweedehands schoolmeubilair, een stuk land naast de school, een bouwtekening en zijn we gestart met grondwerkzaamheden." Met de 'Buy a Brick Campaign' kunt u dit project ondersteunen. Volg Anita via www.iwan.com.na met de maandelijkse Resource Centre nieuwsbrief.

Nieuw boekje

27 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

27 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

27 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

27 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com