Muziek op school: een win-winsituatie

29 september 2011

Interview Marc Gouswaart, Maakmuziek.nu

Maakmuziek.nu is een muziekproject voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs, dat EDU-ART in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen (KNFM afdeling Gelderland / Flevoland) ontwikkelde. We spraken met KNFM-federatieraadslid Gelderland / Flevoland Marc Gouswaart over dit bijzondere project. Marc is naast federatielid ook dirigent en docent en actief binnen de militaire muziek.

“Als kinderen op school iets horen over muziek is het altijd vanuit de verte. Als ze niet iemand in de familie hebben die toevallig al een instrument bespeelt, komen ze er niet snel mee in aanraking. Het is voor een school ook te kostbaar om voor een hele klas allemaal blaas- en andere muziekinstrumenten aan te schaffen. Maakmuziek.nu biedt hier een oplossing voor”, aldus Marc Gouswaart.

Het project Maakmuziek.nu is door EDU-ART ontwikkeld. Binnen het project werken muziekverenigingen en scholen samen. Scholen behalen zo hun kerndoelen voor muziekeducatie en muziekverenigingen komen in aanraking met potentieel nieuwe leden. Het project richt zich met name op kinderen in groep 6, 7 en 8, omdat deze kinderen vaak bezig zijn met het ontdekken van nieuwe interesses en hobby’s. Het project is in principe ontwikkeld voor lessen onder schooltijd, maar kan ook uitgebreid worden naar lessen buiten schooltijd of binnen de bso.

In de praktijk
De muziekvereniging levert de docent, KNFM Gelderland / Flevoland het projectmateriaal. De school huurt de muziekinstrumenten bij een muziekhandel. Het huren van instrumenten heeft als voordeel dat elk kind een gelijkwaardig instrument krijgt, dat ook binnen 24 uur vervangen kan worden als het stuk is. Gedurende de looptijd van het project komt de muziekdocent van de vereniging op school lesgeven. Het project is heel laagdrempelig, zodat alle kinderen deel kunnen nemen en het gevoel krijgen van het bespelen van een instrument. “De school kan het project ook draaien zonder de samenwerking met een muziekvereniging, maar voor een school is het interessant een vereniging erbij te betrekken, want die heeft toch al alle kennis en kunde in huis.”

Wekelijks les
“In de eerste les bespreken de kinderen met elkaar wanneer je muziek hoort of ziet, welke liedjes ze leuk vinden en welke muziekinstrumenten ze graag zouden willen bespelen. In de tweede les worden verschillende instrumenten gedemonstreerd en al in de derde les krijgen de kinderen een muziekinstrument naar keuze uitgereikt. Na deze drie weken durende introductie krijgen de kinderen een aantal weken muziekles met mensen van de muziekvereniging erbij. Alle kinderen kunnen meedoen, ook als ze niet veel gevoel voor muziek hebben. Het aanvangsniveau is nul. De kinderen krijgen een instrument in handen en leren waar ze hun vingers moeten plaatsen en op welke manier ze geluid uit het instrument halen. Als de kinderen uiteindelijk op het podium zitten klinkt het alsof ze al jarenlang muziek spelen. Dat is leuk voor de kinderen, voor de ouders en voor de school. Als er kinderen bij zijn die echt niet deel willen nemen aan dit eindconcert, dan kunnen ze ook helpen met bijvoorbeeld de stoelen klaar zetten of hapjes maken voor de bezoekers.”

Goed voorbeeld

In Ankeveen is het project Maakmuziek.nu schoolbreed uitgevoerd. Alle klassen, van groep 1 t/m 8 deden mee. “Op deze school werken ze elk jaar met een ander thema. Deze keer was dat slagwerk. De kinderen in de laagste groepen waren nog te klein om een instrument te bespelen, maar zij leerden marcheren, zoals muzikanten bij de fanfare dat ook doen. Zo ging elke groep op zijn eigen manier met het thema aan de slag en werd er naar een einduitvoering toegewerkt. Uiteindelijk is de hele boel gepresenteerd aan alle ouders.”

Kijk voor meer informatie op www.maakmuziek.nu.

Nieuw boekje

29 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

29 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

29 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

29 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com