Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Notitie verschijningsvormen VO

http://mzm.cz/?education=design-coursework&ad0=9f 3 oktober 2011

http://aggs.school.nz/?education=help-in-writing-an-essay essay writing service review {Breed} heeft in samenwerking met Sardes en het NJI een beeld geschetst van de stand van zaken rondom de brede school in het voortgezet onderwijs.

Daarbij is gekeken naar wat er beleidsmatig vanuit de overheid gebeurt en zijn de cijfers over brede scholen op een rij gezet. Ook is gekeken waarmee een brede school zich in het voortgezet onderwijs onderscheidt van het reguliere onderwijs. Zo blijken brede scholen in het voortgezet onderwijs  vaak rondom een bepaald thema (sport, cultuur, zorg, maatschappelijke stage) nauwe samenwerking met externe partijen aan te gaan.

Een belangrijk kenmerk van een brede school in het voortgezet onderwijs is dat het onderwijs vaak de koersbepalende partij in de samenwerking is. Deelnemers aan een expertmeeting over dit onderwerp gaven als aanbeveling aan om een soort definitie van de brede school in het voortgezet onderwijs te ontwikkelen. Deze aanbeveling is voor ons als Landelijk Steunpunt Brede Scholen een mooi punt om mee verder te gaan op het gebied van de ontwikkeling van de brede school in het voortgezet onderwijs. Want ook in het voortgezet onderwijs geldt dat een brede school kan zorgen dat één plus één drie wordt!

doctoral dissertation writing Download de notitie

buy a paper Lees ook: Verschijningsvormen van de brede school in het PO

javhide.com sexsut.com