Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Verschijningsvormen

buy writing paper 4 oktober 2011

write my paper in apa format do my essay for me cheap Er is niet één soort brede school. Brede scholen komen in verschillende verschijningsvormen in ons land voor. Naast de ‘klassieke brede school’, de oudste verschijningsvorm van een brede school die vooral vanuit achterstandenbeleid werd opgericht, onderscheidt {Breed} vier andere vormen van brede scholen: het ‘netwerkmodel’, het ‘compacte model’, een ‘breed voorzieningen model’ en het ‘integrale model’. Dat staat in de brochure ‘Verschijningsvormen van brede scholen 2013’. De brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Sardes, NJi en AVS.

'Brede scholen veranderen voortdurend en iedere brede school is uniek.  Zij passen zich aan aan hun omgeving, aan specifieke wensen en inzichten, maar die verschillende vormen ontstaan ook door het veranderende onderwijs- en jeugdbeleid. Met deze publicatie brengt {Breed} in kaart welke soorten brede scholen er op dit moment bestaan. Een brede school kan zich ook ontwikkelen tot een andere vorm: bijvoorbeeld  een brede school als een breed voorzieningen model die groeit naar het integrale model. Daarbij kan de poster helpen die bij de brochure hoort.  Je ziet dan meteen waar je staat als brede school en wat je zou kunnen doen om naar een andere vorm te groeien’, aldus Job van Velsen, projectleider van {Breed}.

De publicatie over de verschijningsvormen is bedoeld voor iedereen die bij de brede school ontwikkeling betrokken is, zowel binnen scholen, gemeenten of andere betrokken organisaties of geïnteresseerd is in de brede school ontwikkeling.

{Breed} is in 2009  door het ministerie van OCW opgericht om scholen, gemeenten  en andere organisaties te helpen bij de ontwikkeling van brede scholen. Dit doet {Breed} door actief contact te zoeken met brede scholen, maar ook door het bijeenbrengen, toegankelijk maken, delen en verspreiden van kennis. Ook brengt {Breed} mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren. {Breed} beschikt over een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs. Dit zijn goede voorbeelden van brede scholen die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen met andere scholen.

Download de brochure
Download de poster

english essay help online {Breed} heeft tevens - in samenwerking met Sardes en het NJi - een beeld geschetst van de stand van zaken rondom de brede school in het voortgezet onderwijs.
Deze notitie kunt u hier downloaden.

javhide.com sexsut.com