Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 18 oktober 2011
Stand van zaken in het VO
{Breed} heeft in samenwerking met Sardes en het NJI een beeld geschetst van de stand van zaken rondom de brede school in het voortgezet onderwijs. Daarbij is gekeken naar wat er beleidsmatig vanuit de overheid gebeurt en zijn de cijfers over brede scholen op een rij gezet. Ook is gekeken waarmee een brede school zich in het voortgezet onderwijs onderscheidt van het reguliere onderwijs. Zo blijken brede scholen in het voortgezet onderwijs vaak rondom een bepaald thema (sport, cultuur, zorg, maatschappelijke stage) nauwe samenwerking met externe partijen aan te gaan.
Lees meer

Sport en de brede school
Op donderdag 10 november 2011 van 10.00 tot 15.00 uur organiseert {Breed} in samenwerking met Living Vision in het Topsportcentrum in Almere de themadag 'Sport & Brede School: een gouden combinatie'. Tijdens deze themadag maakt u kennis met de meerwaarde van het thema sport en de brede school.
Lees meer

Oproep
In Antwerpen wordt in opdracht van In Petto onderzocht hoe scholen omgaan met verlies bij kinderen. Verlies heeft niet alleen met overlijden van naasten te maken, maar ook met echtscheidingssituaties en nieuwe samengestelde gezinnen. Het onderzoeksteam wil graag weten hoe scholen in Nederland omgaan met verlies bij jongeren en hoe de leerkrachten hierin worden begeleid.
Wilt u bijdragen aan dit onderzoek?

Naschoolse activiteiten in Namibië
Na tien jaar directeur te zijn geweest op Brede School 't Baeken in Alkmaar is Anita Bijman een internationale uitdaging aangegaan. Sinds 2008 werkt en woont ze in Windhoek Namibië. Als Resource Centre Coördinator is Anita werkzaam op een naschoolse opvang “After School Care” in de township Katutura. Tevens is ze bestuurslid van de IWAN, International Women Association of Namibia, een vrouwenorganisatie in Windhoek die nieuwe vrouwelijke inwoners verwelkomt en diverse charity projecten ondersteunt. In een interview met BredeSchool.nl vertelt Anita over deze vrijwilligersfuncties.
Lees meer

Ambassadeurs op tour!
Donderdag 13 oktober namen ambassadeurs van {Breed} een kijkje bij elkaar in de keuken. Met een bus deden zij Kindcentrum De Troubadour in Rosmalen en Open Wijk School De Wieken in Rosmalen aan. In de volgende nieuwsbrief vindt u een uitgebreid verslag van deze tour. Wilt u ook een keer een ambassadeur bezoeken, om te kijken hoe andere brede scholen het doen?
Dat kan!

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
3-5 nov 2011 - KindVak 2011
8-9 nov 2011 - Onderwijsdagen 2011
16 nov 2011  - Conferentie Opbrengstgericht Leiderschap
23 nov 2011  - Samenwerken aan een kindcentrum

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
- Succesvolle samenwerking CJG en onderwijs op Texel
- Bijna eenderde van de Nederlandse leraren spijkerde taalvaardigheid bij
- Nieuwe aanpak voor verkeerseducatie in het VO: Totally Traffic
- Nederland heeft meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com