Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 1 november 2011
Goed voorbeeld: De Troubadour
Kindcentrum De Troubadour bevindt zich in Rosmalen en valt onder het Bossche Brede Schoolbeleid. In Den Bosch zijn in alle achterstandswijken Bossche Brede Scholen ontwikkeld. Vanaf 2008 wordt de ontwikkeling van Bossche Brede Scholen op andere locaties ook gestimuleerd. Daarnaast wordt ook ingezet op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra. Kindcentrum De Troubadour is daar één van.

KindVak 2011
Vanaf donderdag staan de Brabanthallen in Den Bosch drie dagen lang in het teken van de KindVak: dé vakbeurs voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en brede scholen. {Breed} verzorgt er elke dag een aantal workshops. BredeSchool.nl verloot nog enkele toegangskaarten onder haar nieuwsbriefabonnees of Twittervolgers.
Bent u erbij?

Ambassadeurs bij elkaar over de vloer
Donderdag 13 oktober namen ambassadeurs van {Breed} een kijkje bij elkaar in de keuken. Met een bus deden zij Kindcentrum De Troubadour in Rosmalen en Open Wijk School De Wieken in Rosmalen aan. Een verslag van deze dag staat op BredeSchool.nl, compleet met foto's. Is uw interesse gewekt? Dan kunt u ook deze of één van onze andere ambassadeurs bezoeken!

Literatuur
Ruimte maken voor nul tot vier - Hoekstra & Van Liempd
'Ruimten maken voor nul tot vier' is ontstaan op basis van gedegen onderzoek en jarenlange praktijkervaring en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en anderen die betrokken zijn bij de (her)inrichting van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 

Ruimte maken voor vier tot twaalf - Hoekstra & Van Liempd
Hoe kun je ruimten voor buitenschoolse opvang zo inrichten dat ze aan de gevarieerde behoeften van kinderen voldoen, dat ze passen bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en werkwijze van de organisatie? U leest het in de uitgave 'Ruimte maken voor vier tot twaalf'.

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
14 nov 2011  - Kinderwerkersdag 2011
16 nov 2011  - Conferentie Opbrengstgericht Leiderschap
23 nov 2011  - Samenwerken aan een kindcentrum
24 nov 2011  - De vierde Noordelijke dag van de Kinderopvang

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
- Bestuurders VO akkoord met salarisplafond
- Minister opent Kenniscentrum MaS
- Scholen moeten controleren op asbest


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com