Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 15 november 2011
Goed voorbeeld: De Markiezaten
De Lowys Porquin Stichting (LPS) en Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO) werken samen op de uitbreidingslocatie ‘De Markiezaten’. In dit gebouw zijn het basisonderwijs van LPS en het SO & VSO onderwijs van KPO met Kobalt, SDW & Stichting Peuterspeelzalen geïntegreerd. Zij werken samen om een complete dagvoorziening te realiseren.

Verslag
Vrijdag 7 oktober 2011 organiseerde {Breed} een studiedag met het thema: ‘Goede tijden, slechte tijden: financiering van de brede school in tijden van bezuinigingen’ in Brede School Het Vlechtwerk in Almere. Deze studiedag werd verzorgd door Wicher Pattje (oud wethouder
financiën en onderwijs gemeente Groningen), Hanny Voskuylen (coördinator brede scholen gemeente Leeuwarden) en Tonny van den Berg (adviseur Landelijk Steunpunt Brede Scholen). Lees het verslag van deze studiedag.

Vraag van de maand
{Breed} beantwoordt dagelijks vragen van mensen die zich op een of andere manier bezighouden met de brede school. Hier bespreken we veelgestelde vragen. De vraag van deze maand is:

Moet ik als freelancer, werkzaam binnen de Brede School, BTW afdragen?
Benieuwd naar het antwoord?
Heeft u ook een vraag? Stuur ons een e-mail!

Echt wel, echt niet!
Samenwerken Opvang & Onderwijs = kinderspel
Op 28 januari 2012 organiseren de AOb, CNV Onderwijs, CNV Publieke Zaak, AbvaKabo FNV, Andere Tijden in onderwijs en opvang en {Breed} een studiedag over de samenwerking tussen onderwijs en (buitenschoolse) opvang. Een studiedag geschikt voor alle medewerkers in de klas of in de groep. Wilt u deze studiedag bijwonen?

Vacatures
Brede School Waterwin en Weide Wereld in Utrecht zijn op zoek naar:
Algemeen Coördinator Brede School (28u of 2x14 u p.w.)

De partners van de Brede Scholen in Leeuwarden zijn op zoek naar:
Twee coördinatoren
  (27 u p.w.)

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
23 nov 2011  - Samenwerken aan een kindcentrum
24 nov 2011  - De vierde Noordelijke dag van de Kinderopvang
8 dec 2011    - Vierde nationale dag combinatiefuncties
1 feb 2012     - Opleiding Coördinator Brede School

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
- Informatiesheet maatregelen 2012 kinderopvang
- Kinderopvangondernemers redelijk positief over toekomst
- Inhoudelijk programma op KindVak in trek
- Gemeenten verbeteren toezicht kinderopvang


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com