Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 7 februari 2012
Vernieuwde zorg in de brede school
Op vrijdag 20 januari 2012 organiseerde {Breed} een masterclass voor ambassadeurs met het thema ‘Vernieuwde zorg in de brede school’. De masterclass werd gehouden in Dok Zuid in Apeldoorn, zelf ook ambassadeur van {Breed}. Dok Zuid is een Kulturhus, waarin onder andere drie basisscholen en kinderopvang zijn gevestigd. Sprekers tijdens de masterclass waren Dolf van Veen en Hans Migchielsen.
Lees het hele verslag

Extra middelen VVE
De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar. Minister Van Bijsterveldt heeft hierover bestuursafspraken gemaakt met de wethouders van de G4 en van de G33. De komende periode worden de gezamenlijke ambities verder uitgewerkt in concrete afspraken per stad, op basis van de nulmeting die de Inspectie van Onderwijs de afgelopen tijd heeft uitgevoerd.
Lees meer

'Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in brede scholen'
Op vrijdag 30 maart van 10.00 – 13.00 uur organiseert {Breed} op Brede School Het Vlechtwerk in Almere een studiedag met als thema  ‘Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in de brede school'. Job van Velsen bespreekt onder andere welke modellen en landelijke trends er zijn. Waar liggen kansen en waar liggen aandachtspunten bij het invoeren van een andere dagindeling? Daarnaast geven we u een kijkje in de praktijk en werken we casussen uit.
Lees meer

8e Jaarcongres Brede School
Samen met het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang, Oberon en Sardes organiseert {Breed} op 23 mei 2012 het 8e Jaarcongres Brede School. Het landelijke Jaarcongres Brede School is in de loop der jaren uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor praktijk en beleid rond het thema brede school. De voorgaande congressen werden steeds door meer dan 900 deelnemers bezocht. Het jaarcongres staat dit keer in het teken van nieuwe tijden in onderwijs en opvang.
Lees meer

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
05 mrt 2012  - Masterclass Kinderopvang Stichting Lezen & Schrijven
08 mrt 2012  - Vijfde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda
21 mrt 2012  - 20ste Kinderopvangcongres
23 mei 2012  - 8e Jaarcongres Brede School

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
- Overleg over CAO Kinderopvang opgeschort
- Brede School Bonaire in 2014 van start
- Vernieuwde website School Aan Zet
- O3 van start in Rivierenbuurt Den Haag

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com