Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 28 februari 2012
Pilot ‘Gemeentebrede dagarrangementen’
Het kabinet wil proactief bijdragen aan het bevorderen van in tijd en inhoud aansluitende arrangementen van onderwijs, opvang en ontspanning. Het doel hiervan is de combinatie van werk en zorg voor ouders te vereenvoudigen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid starten daarom pilots in twee gemeenten, waarbij in de gehele gemeente zoveel mogelijk sluitende dagarrangementen worden gerealiseerd.
Lees meer

Blog
Nu op bredeschool.nl! Een blog van Job van Velsen, projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Klinkt goed, klinkt stoer en modern, maar waar ga ik het over hebben? denk ik al reizend tussen Den Haag en Almere. Ik ben vooral van plan jullie op de hoogte te houden over bijzondere, aansprekende, bizarre of zomaar gekke dingen die wij als Landelijk Steunpunt tegenkomen of meemaken.
Lees meer

Studiedag
Op vrijdag 30 maart van 10.00 – 13.00 uur organiseert {Breed} op Brede School Het Vlechtwerk in Almere een studiedag met het thema ‘Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in de brede school'. Deze studiedag wordt verzorgd door Job van Velsen, projectleider van {Breed} en betrokken bij de landelijke pilot 'flexibele onderwijstijden', Marieke Zijlstra, voorheen brede school coördinator gemeente Tynaarlo, Adelien Buruma, ambassadeur van {Breed}, en Dieuwke Fokkema, adviseur Landelijk Steunpunt Brede Scholen.
Lees meer

Talentontwikkeling in de sport
Kinderen kansen bieden om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit zijn mogelijkheden voor brede scholen. Maar hoe kan talentonwikkeling in de sport aangeboden en georganiseerd worden? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is Nicole Kleven, Studente NHTV Vrijetijdsmanagement, een onderzoek opgestart. Nicole is nog op zoek naar deelnemers aan het onderzoek.
Lees meer

8e Jaarcongres Brede School
Samen met het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang, Oberon en Sardes organiseert {Breed} op 23 mei 2012 het 8e Jaarcongres Brede School. Het landelijke Jaarcongres Brede School is in de loop der jaren uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor praktijk en beleid rond het thema brede school. De voorgaande congressen werden steeds door meer dan 900 deelnemers bezocht. Het jaarcongres staat dit keer in het teken van nieuwe tijden in onderwijs en opvang.
Lees meer

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
05 mrt 2012  - Masterclass Kinderopvang Stichting Lezen & Schrijven
08 mrt 2012  - Vijfde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda
21 mrt 2012  - 20ste Kinderopvangcongres
23 mei 2012  - 8e Jaarcongres Brede School

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
- Van 50% naar 100%
- Website over bevolkingskrimp en onderwijs
- Stevig begin transitie jeugdzorg
- Een Pedagogisch ontwerp voor kindcentra


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com