Oberon, Jaarbericht 2011

what should i write my paper about 23 maart 2012

go to site go to site Brede scholen in Nederland -  Jaarbericht 2011

enter site coursework writer uk Hoe staat de brede school er in 2011 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen? Is de huisvesting van brede scholen goed geregeld? In het jaarbericht 2011 presenteert Oberon de meest recente stand van zaken, feiten en cijfers over de brede school.

custom essay writing service org Toename van brede scholen
De afgelopen jaren is het aantal brede scholen fors toegenomen. Inmiddels zijn er in het primair onderwijs ruim 1600 brede scholen. In het voorgezet onderwijs is het aantal brede scholen gestabiliseerd. Net als in 2009 zijn er ongeveer 400 brede scholen in het voortgezet onderwijs. Daarbij ligt de focus vooral op talentontwikkeling, sociale vaardigheden en voorbereiding van leerlingen op hun toekomstige rol in de maatschappij.

writing dissertation Verspreiding over gemeenten
Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een brede school. Bijna de helft van de brede scholen in het primair onderwijs is terug te vinden in achterstandswijken. In de kleinste gemeenten (met minder dan 20.000 inwoners) zijn relatief minder vaak brede scholen.

http://lacsq.org/?education=custom-handwriting-paper&209=a8 Focus op het kind
Brede scholen richten zich met hun doelen en activiteiten meer op kinderen en jongeren. Ouders en buurtbewoners zijn, in vergelijking met voorgaande jaren, steeds minder de doelgroep. Het programma van brede scholen wordt enigszins aanscherpt. In het primair onderwijs is de variatie in het aanbod iets minder groot en tegelijkertijd worden sommige activiteiten intenser aangeboden. In het voortgezet onderwijs wordt het aanbod diverser. Sport en bewegen krijgen steeds meer aandacht.

Rol kinderopvang groeit
Voor brede scholen is een sluitend arrangement van onderwijs en opvang voor kinderen steeds belangrijker. Het (integraal) kindcentrum is een variant van de brede school die een dagarrangement aanbiedt. Naast tussenschoolse en naschoolse opvang zijn opvang vóór schooltijd en opvang in de vakanties in opkomst.

Meer ontwikkelingen en trends leest u in het jaarbericht 2011.
Klik hier om direct naar de website van Oberon te gaan.

Nieuw boekje

23 maart 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het buy a dissertation pay someone to write a paper hier.

Columns van Job

23 maart 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

23 maart 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

23 maart 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com