Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 27 maart 2012
Pilot dagarrangementen
Wil uw gemeente onderwijs en opvang aaneensluitend aan ouders kunnen aanbieden? Schrijf u dan in voor de pilot dagarrangementen! Deelname aan deze pilot biedt u de kans ervaring op te doen met de ontwikkeling van dit soort aaneensluitende arrangementen.
Lees meer

Goed Voorbeeld
Brede school De Kleine Reus is een middelgrote basisschool in het centrum van Amsterdam. De brede school combineert onderwijs met naschoolse opvang en vakantieopvang in één gebouw. In de zomer van 2012 komt de stichting Brede Reus tot stand. Daarin vormen basisschool De Kleine Reus, de kinderopvang en de peuterspeelzaal de drie onderdelen. Het doel van deze stichting is de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten.
Lees meer

Blog
De lente is aangebroken, en hoe! Groen knalt uit knoppen, huppelende koeien op het journaal en mekkerende lammetjes in de wei. Een fantastische tijd om met kinderen en ouders van je brede school of BSO op excursie te gaan of een boer de school in te halen. Werken ze graag aan mee, die boeren, weet ik uit ervaring.
Lees meer

Aantal brede scholen blijft stijgen
Het aantal brede scholen in Nederland neemt nog steeds fors toe. Het primair onderwijs telde in 2011 ruim 1.600 brede scholen, dat zijn er 400 meer dan in 2009. In het voortgezet onderwijs is het aantal brede scholen gestabiliseerd op het aantal van 400. Hoe staat de brede school er in Nederland voor? U leest het in het Jaarbericht Brede Scholen 2011, dat Oberon op verzoek van het Ministerie van OCW publiceert.
Lees meer

Actualiseren landelijke database brede scholen
{Breed} is zijn database met de adresgegevens van alle brede scholen aan het actualiseren. Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn er de laatste twee jaar weer veel nieuwe brede scholen bijgekomen, ook deze wil het steunpunt in de database opnemen. Linkin Business gaat in opdracht van {Breed} gemeenten en brede scholen actief benaderen om de NAW en andere belangrijke gegevens van deze scholen door te geven. Maar u kunt zich ook aanmelden op onze website!

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
11 apr 2012  - Congres Passend Onderwijs
20 apr 2012  - Bijeenkomst betere exploitatie integrale kindcentra
25 apr 2012  - Sardes organiseert trainingen Integraal Kindcentrum
23 mei 2012  - 8e Jaarcongres Brede School

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
- Goed presterende scholen krijgen predicaat ‘excellente school’
- Kabinet start programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'
- Bosch Leerorkest oefent voor prinses Máxima
- Handreiking voor samenwerking jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com