Mulier Instituut - Impuls lokaal bekeken: meer en beter

13 april 2012

Welke effecten heeft de introductie van combinatiefuncties gehad op het aanbod van sport en cultuur voor scholieren? Op die vraag geeft het onderzoek Impuls lokaal bekeken: meer en beter een voorlopig antwoord.

Sinds 2008 heeft de samenwerking van scholen, sportverenigingen en culturele instellingen vorm gekregen in de combinatiefunctie. Door één persoon in zowel het onderwijs als in een tak van sport of cultuur in te zetten, krijgen scholieren de kans krijgen om zich sportief en cultureel meer te ontplooien. 

Om de effecten van deze combinatiefuncties te achterhalen voeren het Mulier Instituut en de Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Geschiedenis in opdracht van het ministerie van VWS een verdiepingsonderzoek in drie fasen uit. De onderzoekers presenteren de eerste resultaten van dat onderzoek in Impuls lokaal bekeken: meer en beter (2011).

Uit het onderzoek, gehouden onder zes grote gemeenten, blijkt dat de inzet van combinatiefunctionarissen inderdaad zijn vruchten afwerpt; sport- en cultuuractiviteiten hebben beide een impuls gekregen.

Maar er zijn ook kanttekeningen aan de nieuwe functies. De betrokkenen geven aan dat er vaak een tijdsgebrek ontstaat en dat bovendien de verwachtingen van de verschillende organisaties niet goed op elkaar aansluiten. Daarnaast heeft de combinatiefunctionaris in veel gevallen geen duidelijke taakomschrijving.

In de volgende twee fasen zet het onderzoek zich op dezelfde voet voort en worden de ontwikkelingen van de komende jaren in kaart gebracht.

Lees de eerste resultaten van het onderzoek op de website van Combifuncties Onderwijs.

javhide.com sexsut.com