Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 24 april 2012
2000 brede scholen in Nederland
In het laatste Jaarbericht Brede Scholen 2011 noteert Oberon de stand van zaken: inmiddels zijn er in het primair en voortgezet onderwijs al 2000 brede scholen. Eén op de drie scholen werkt samen met andere organisaties, zoals de kinderopvang, zorg, sport of cultuur, en probeert op die manier het talent van kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Lees meer

Actualiseren landelijke database brede scholen
{Breed} is zijn database met de adresgegevens van alle brede scholen aan het actualiseren. Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn er de laatste twee jaar weer veel nieuwe brede scholen bijgekomen, ook deze wil het steunpunt in de database opnemen. Linkin Business gaat in opdracht van {Breed} gemeenten en brede scholen actief benaderen om de NAW en andere belangrijke gegevens van deze scholen door te geven. Maar u kunt zich ook aanmelden op onze website!

Studiedag 'Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in brede scholen'
Op 30 maart vond in Almere een studiedag van {Breed} plaats. Job van Velsen van {Breed} en Marieke Zijlstra van de gemeente Tynaarloo spraken daar over het thema ‘Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in de brede school’. Binnenkort kunt u het verslag van deze studiedag lezen op BredeSchool.nl. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden in deze nieuwsbrief.

Kenniscentrum huisvesting opvang en onderwijs gelanceerd
Diverse instanties hebben in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang een kenniscentrum ingericht, dat scholen, kinderopvang en gemeente moet voorzien van informatie over hun inwoning. Door middel van een digitale kennisbank, diverse bijeenkomsten en een groot marktonderzoek willen zij gegevens over de huisvesting van scholen en kinderopvang inzichtelijk maken.
Lees meer

Agenda
Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
10 mei 2012  - Vierdaagse cursus ‘Passend Onderwijs in de Klas’
23 mei 2012  - 8e Jaarcongres Brede School
24 mei 2012  - Jaarcongres Management Kinderopvang
21 juni 2012  - Congres Jeugdzorg gedecentraliseerd

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van BredeSchool.nl:
Sporten met Estro en NOC*NSF
Initiatief van IOS: Belangenorganisatie Overblijven
Sterrenschool De Ruimte in Almere

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com