Coutinho – Werken in de brede school. Een pedagogische benadering

go to site 14 mei 2012

thesis for dummies Onder redactie van Jeannette Doornenbal, Saskia van Oenen en Wouter Pols, kwam kort geleden het boek ‘Werken in de brede school. Een pedagogische benadering’ uit. Hierin beschrijven de redacteurs de pedagogische opdracht van de brede school.

can you buy research papers online Inmiddels vormt de brede school geen uitzondering meer in het onderwijs. Het is een algemeen verschijnsel geworden, met als doel om kinderen niet alleen les te geven, maar ook te coachen en te verzorgen. 

professional editing service De redacteurs illustreren deze visie van de brede school vanuit drie perspectieven; ze geven eerst twee casussen weer en vervolgens verwoorden ze de pedagogische opdracht. Ten slotte bespreken ze allerhande onderwerpen die onlosmakelijk aan de brede school verbonden zijn, zoals buurtwerk, opvang, sport- en cultuureducatie, zorg en ouderbetrokkenheid.

cialis generika rezeptfrei kaufen {Breed} schreef voor Werken in de brede school een appendix, waarin zij aanvullende informatie biedt over de brede school. {Breed} schetst de wettelijke kaders, maar geeft ook internationale voorbeelden van brede scholen.

viagra preisbindung aufgehoben Het boek ‘Werken in de brede school. Een pedagogische benadering’ is verkrijgbaar bij uitgever Countinho.

javhide.com sexsut.com