Coutinho – Werken in de brede school. Een pedagogische benadering

14 mei 2012

Onder redactie van Jeannette Doornenbal, Saskia van Oenen en Wouter Pols, kwam kort geleden het boek ‘Werken in de brede school. Een pedagogische benadering’ uit. Hierin beschrijven de redacteurs de pedagogische opdracht van de brede school.

Inmiddels vormt de brede school geen uitzondering meer in het onderwijs. Het is een algemeen verschijnsel geworden, met als doel om kinderen niet alleen les te geven, maar ook te coachen en te verzorgen. 

De redacteurs illustreren deze visie van de brede school vanuit drie perspectieven; ze geven eerst twee casussen weer en vervolgens verwoorden ze de pedagogische opdracht. Ten slotte bespreken ze allerhande onderwerpen die onlosmakelijk aan de brede school verbonden zijn, zoals buurtwerk, opvang, sport- en cultuureducatie, zorg en ouderbetrokkenheid.

{Breed} schreef voor Werken in de brede school een appendix, waarin zij aanvullende informatie biedt over de brede school. {Breed} schetst de wettelijke kaders, maar geeft ook internationale voorbeelden van brede scholen.

Het boek ‘Werken in de brede school. Een pedagogische benadering’ is verkrijgbaar bij uitgever Countinho.

Nieuw boekje

14 mei 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 mei 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 mei 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 mei 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com