Oberon – Effecten van de inzet van combinatiefuncties in het onderwijs

14 mei 2012

Sinds 2008 kennen we combinatiefunctionarissen. Zij hebben één werkgever, maar werken zowel binnen als buiten de scholen, voornamelijk op het gebied van sport en cultuur. Oberon deed onderzoek naar de uitwerking van deze combinatiefuncties.

De inzet van de combinatiefuncties moest het aanbod van sport en cultuur voor kinderen stimuleren, zowel binnen als buiten school. Maar wat heeft dat opgeleverd? Eerder berichtten wij al over het onderzoek van het Mulier Instituut. Ook Oberon onderzocht de combinatiefunctionarissen en deed dat in opdracht van de Projectgroep Combifuncties Onderwijs.

Net als uit eerder onderzoek blijkt hieruit dat de bezochte scholen meer activiteiten rond sport en cultuur ondernemen, maar ook dat deze professioneler worden uitgevoerd. Voor de kinderen is het aanbod heel laagdrempelig en daarom doen zij enthousiast mee. Ze leren nieuwe, niet alleen motorische, maar ook sociale vaardigheden.

De onderzoekers zien veel positieve effecten van het werk van combinatiefunctionarissen. Maar ze merken ook op dat de inzet op een aantal punten zou kunnen verbeteren. In de toekomst zien zij bijvoorbeeld graag een verbetering in de communicatie tussen de scholen en de functionarissen, zodat het onderwijs en de combinatieactiviteiten nog beter op elkaar afgestemd zijn.

Lees het volledige onderzoek van Oberon op de website van Combifunctie Onderwijs

Nieuw boekje

14 mei 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 mei 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 mei 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 mei 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com