Lasca ten Kate: Smakelijk eten!

http://ideeup.org/?education=help-with-dissertation-writing&b7d=38 21 mei 2012

http://lacsq.org/?education=what-are-the-best-paper-writing-services&0ff=7c follow site Sinds 2006 loopt het voedingseducatieprogramma Smaaklessen, gericht op basisscholieren. In het door het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (EL&I) gefinancierde programma leren kinderen over voeding door smaak te beleven. Om te zorgen dat het programma na de zomer van 2013 zonder rijkssubsidie op een gezonde manier kan voortbestaan, is Smaaklessen op zoek naar partners. Brede scholen kunnen de samenwerking aangaan door de lessen tijdens en na schooltijd aan te bieden. Tijdens de Week van de Smaak (29 september t/m 7 oktober 2012) kunnen zij voorproefjes geven in de vorm van allerlei smaakmakende activiteiten. Wat Lasca ten Kate betreft is dat het startschot voor de volgende fase van Smaaklessen!

see url Zelf is Lasca pas sinds afgelopen november betrokken bij het programma, maar aan gedrevenheid heeft ze geen gebrek. Door haar ervaringen bij haar stichting Week van de Smaak weet ze hoe belangrijk het is dat mensen meer nadenken over wat ze eten. Hoe jonger kinderen dat leren, hoe beter het is. Het begon allemaal met topkok Pierre Wind. “Hij was voor de lancering van het huidige programma al bezig met smaaklessen voor kinderen. Het ministerie van EL&I heeft dit opgepakt en in samenwerking met het Voedingscentrum en Wageningen University heeft het een uitnodigend en didactisch verantwoord programma opgeleverd. Een prachtige impuls voor voedingseducatie, als je het mij vraagt!”

http://aggs.school.nz/?=write-my-sociology-paper Een zaadje planten
Het project heeft twee hoofddoelen. Ten eerste wil het kinderen leren over voeding en ze genoeg bagage meegeven om zelf gezonde en duurzame eetkeuzes te kunnen maken. Maar het wil ook een tweede stap zetten; kinderen in aanraking laten komen met de voedingssector, zodat zij later zélf bakker, slager, boer óf bijvoorbeeld productontwikkelaar of voedingsspecialist willen worden. Lasca realiseert zich dat het tweede doel niet zo makkelijk te behalen is, “maar toch willen we graag een zaadje planten om ook beroepsmatige interesse voor voeding te kweken bij de kinderen.”
Smaaklessen biedt geïnteresseerde scholen een gratis introductieworkshop voor twee leerkrachten of pedagogisch medewerkers. “Na afloop krijgen zij een smaakleskist met daarin posters, materiaal voor proefjes en natuurlijk een onderwijsmethode. Deze is via de website van Smaaklessen te downloaden en sluit mooi aan op het reguliere lespakket.“

http://be-basic.org/?=buy-college-essays Proeven met álle zintuigen
Op veel brede scholen staat natuur- en milieueducatie hoog op de agenda, en dat onderwerp heeft veel raakvlakken met de voedingslessen. Lasca zou graag zien dat voedingseducatie daarin meegenomen wordt. En dan niet alleen in de vorm van kennisoverdracht: “Kinderen moeten niet alleen droge informatie horen over voeding, dat prikkelt niet. Het is onze filosofie om ze eten te laten proeven met ál hun zintuigen.” Want eten beleven, dat doe je volgens Lasca niet alleen met je mond, maar ook met je neus, je ogen en je oren. “We willen kinderen ook bijbrengen waar eten vandaan komt en wat ermee gebeurt voor het op je bord terecht komt. Op die manier proberen we hun interesse te wekken voor voeding. We hopen dat kinderen op basis daarvan op den duur gezondere keuzes maken. En dat ze zorgvuldiger en met meer respect met eten omgaan.”

http://accescsq.ca/?=best-paper-writing-services Spieken bij de bakker en de slager
“Op dit moment is er wel een heel aantal scholen waarop voedingslessen gegeven worden, maar ervaringslessen in de keuken van restaurant of in een bakkerij? Nee, dat komt nog niet zo vaak voor.” Volgens Lasca is de brede school een perfecte partner voor Smaaklessen. “Veel brede scholen hebben een keuken in huis. Leerkrachten kunnen daar de kinderen lesgeven, maar een school die deelneemt aan Smaaklessen kan ook een kok uitnodigen om leerlingen kennis te laten maken met het vak. Het is kenmerkend voor brede scholen dat ze letterlijk en figuurlijk midden in de wijk staan. Smaaklessen biedt een uitgelezen mogelijkheid om bij de plaatselijke middenstand langs te gaan. Kinderen kunnen dan van dichtbij zien hoe een bakker brood bakt en hoe een slager een worst draait.” Niet alleen tijdens de schooltijden, maar vooral ook in de buitenschoolse opvang kunnen kinderen leren over eten en over de relatie met de natuur. Bijvoorbeeld door samen van de oogst van de schooltuin een heerlijk feestmaal te maken en dat smakelijk op te eten, samen met senioren uit de buurt.

admissions essay help De Week van de Smaak
Van 29 september tot en met 7 oktober vindt de Week van de Smaak 2012 plaats. “Natuurlijk kunnen scholen zich het hele jaar door inschrijven voor Smaaklessen, maar de Week van de Smaak zou een mooi startschot kunnen zijn voor scholen om te beginnen met actieve voedingseducatie.” Scholen die een projectweek willen organiseren in die periode kunnen zich inschrijven op de website van Week van de Smaak. Ze kunnen bijvoorbeeld een versmarkt of een smakelijk maal voor de buurt organiseren en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. “Wat dacht je van een ritje langs het Pieperpad? De aardappel krijgt dit jaar namelijk speciale aandacht in de Week van de Smaak. Het pad is een fietsroute die loopt van Friesland tot Zeeuws Vlaanderen, langs tientallen biologische aardappeltelers. Kinderen kunnen veel van hen een kijkje nemen op het erf en misschien zelfs helpen bij de laatste aardappeloogst!”

Nieuw boekje

21 mei 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het academic essay help how to be a good essay writer hier.

Columns van Job

21 mei 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 mei 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 mei 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com