GION - Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren en keuzen.

college papers help 25 juni 2012

legit essay writing services see url Naar aanleiding van het ‘actieplan excellente leerlingen’ van het ministerie van OCW, onderzocht het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de schoolloopbanen van de 5% intelligentste leerlingen.

http://aggs.school.nz/?education=essay-on-the-help Het volledige onderzoek omvat drie onderwerpen, waar de schets van de schoolloopbanen van deze scholieren er een van is. Het rapport behandelt vier vragen:

writing essays help 1. Hoe zien de schoolloopbanen van de 5% intelligentste leerlingen eruit?
2. Hoeveel van deze leerlingen presteren ondermaats?
3. Zijn er factoren die samenhangen met ondermaats presteren?
4. Wat voor keuzen met betrekking tot profiel en vervolgopleiding maken de 5% intelligentste leerlingen?

help with writing thesis De onderzoekers vergelijken de 5% intelligentste leerlingen met de 5% leerlingen wiens intelligentie net onder die van de topgroep ligt en met de 5% leerlingen met gemiddelde intelligentie.

http://ijcl.org/?education=buy-college-term-papers&6f7=bc Uit het onderzoek blijkt dat een kwart tot een derde van de meest excellente leerlingen na zes jaar niet het VWO-diploma hebben behaald. Verschillende risicofactoren lijken daarop van invloed te zijn. Ten eerste is het van belang in welk type klas de scholier zit. Een homogene VWO-klas biedt de beste omgeving voor succes. Daarnaast hebben jongens en kinderen uit een gezin met een lage sociaal economische status een kleinere kans op succes. Een competitieve instelling en een hoge motivatie hebben juist een gunstige invloed. Maar het meest effect op de prestatie van de scholieren heeft de persoonlijkheidsfactor ‘ordelijkheid’.

help research paper Download het volledige onderzoek

Thema's

Zorg

Nieuw boekje

25 juni 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go here help me write an essay hier.

Columns van Job

25 juni 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

25 juni 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

25 juni 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com