GION - Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren en keuzen.

25 juni 2012

Naar aanleiding van het ‘actieplan excellente leerlingen’ van het ministerie van OCW, onderzocht het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de schoolloopbanen van de 5% intelligentste leerlingen.

Het volledige onderzoek omvat drie onderwerpen, waar de schets van de schoolloopbanen van deze scholieren er een van is. Het rapport behandelt vier vragen:

1. Hoe zien de schoolloopbanen van de 5% intelligentste leerlingen eruit?
2. Hoeveel van deze leerlingen presteren ondermaats?
3. Zijn er factoren die samenhangen met ondermaats presteren?
4. Wat voor keuzen met betrekking tot profiel en vervolgopleiding maken de 5% intelligentste leerlingen?

De onderzoekers vergelijken de 5% intelligentste leerlingen met de 5% leerlingen wiens intelligentie net onder die van de topgroep ligt en met de 5% leerlingen met gemiddelde intelligentie.

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart tot een derde van de meest excellente leerlingen na zes jaar niet het VWO-diploma hebben behaald. Verschillende risicofactoren lijken daarop van invloed te zijn. Ten eerste is het van belang in welk type klas de scholier zit. Een homogene VWO-klas biedt de beste omgeving voor succes. Daarnaast hebben jongens en kinderen uit een gezin met een lage sociaal economische status een kleinere kans op succes. Een competitieve instelling en een hoge motivatie hebben juist een gunstige invloed. Maar het meest effect op de prestatie van de scholieren heeft de persoonlijkheidsfactor ‘ordelijkheid’.

Download het volledige onderzoek

Thema's

Zorg
javhide.com sexsut.com