Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum

31 juli 2012

Op het kindcentrum de Hoven in Rosmalen werken kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO samen. De medezeggenschapsraden komen bijeen in een tienkoppige Kindcentrumraad. Dit zorgt ervoor dat ouders veel meer bij het centrum betrokken zijn.

Lees het artikel over De Hoven (Kader Primair 9 (2011-2012))

x

Nieuw boekje

31 juli 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 juli 2012

12 januari 2018
15 december 2017
23 november 2017

Op de kaart

31 juli 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 juli 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com