TNS Nipo – Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie

phd no dissertation 3 augustus 2012

my essay writer http://europaischeapotheke.com/drugs/cialis-generic cialis apotheke kaufen, cialis, viagra, levitra, kamagra kaufen TNS Nipo onderzocht de motivatie voor cultuureducatie onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren in het basisonderwijs.

essay help service Door middel van een online vragenlijst deed TNS Nipo onderzoek onder ruim 600 respondenten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat twee op de vijf scholen veel waarde hechten aan cultuureducatie op school. Het merendeel van de ondervraagden geeft aan cultuureducatie die redelijk belangrijk te vinden. Eén op de drie scholen is er ook echt actief mee bezig.

best website for essays De scholen geven de cultuureducatie op school gemiddeld een 7 en zien zelf vaak mogelijkheden voor verbetering. Ze merken dat ze te weinig tijd en geld hebben om de lessen uit te kunnen voeren zoals ze het graag zouden willen. De respondenten willen, behalve een groter budget en een lagere werkdruk, meer structuur in de cultuureducatie. Veel scholen denken dat een voorbeeld leerplan voor cultuureducatie hen zou kunnen helpen. Ook zien ze hulp van culturele instellingen of een expertisecentrum wel zitten. Over het evalueren van vastgestelde doelen zijn de meesten niet enthousiast.

buy a research paper cheap Toch vindt een ruime meerderheid dat de school voldoende tijd besteedt aan cultuureducatie; een kwart vindt dit nog onvoldoende. Veel leerkrachten geven zelf goede cultuureducatie, vinden de meeste scholen. Maar omdat culturele instellingen de leerlingen vaak iets kunnen bieden wat leraren niet kunnen, hebben bijna alle scholen een samenwerking met een externe partij.
Maar twee van de vijf scholen hebben doelen geformuleerd voor hun cultuureducatie en een krappe meerderheid werkt met een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie. De belangrijkste reden die de respondenten hiervoor geven is verdieping van het onderwijs.

go to site Lees het onderzoek van TNS Nipo

Nieuw boekje

3 augustus 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het coursework info http://lacsq.org/?education=paper-writers&ada=55 hier.

Columns van Job

3 augustus 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

3 augustus 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

3 augustus 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com