Het Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen

essay help introduction 17 september 2012

term paper services Italia farmacia offre a basso costo http://miafarmaciapreferita.com/drugs/viagra-generic quanto dura effetto viagra. Prezzo Viagra da 0.54EUR per pillola. Het adviesbureau McKinsey concludeert in zijn onderzoek dat het Nederlandse onderwijs al jaren goed is, maar dat de kwaliteit sinds 1990 niet sterk verbeterd is.

http://crime-prevention-intl.org/?education=buy-research-paper-cheap&8a1=e2 De overheid heeft met 29 onderwijshervormingen in de afgelopen twintig jaar haar best gedaan om het onderwijs te verbeteren, maar ze hebben niet het gewenste resultaat gehad. Daarin loopt Nederland achter op andere landen, die er wel in zijn geslaagd de onderwijskwaliteit te verbeteren. Om Nederland een inhaalslag te laten maken, formuleert McKinsey speciaal voor de Nederlandse startsituatie, drie aanbevelingen.

professional editing services McKinsey benadrukt het belang van goede leraren, dat is de factor die de meeste invloed heeft op leerlingprestaties. Volgens het adviesbureau moeten de uitblinkers van de huidige generatie docenten de volgende generatie opleiden, zodat de kwaliteit van de toekomstige leraren hoger is. Daarnaast is het belangrijk dat de leraren van nu zich open opstellen. Het is een illusie om te denken dat studenten na hun opleiding meteen klaar zijn voor het beroep. Zij moeten professionals worden door voortdurend van elkaar te leren; dit kunnen zij doen door samen lessen voor te bereiden en elkaars lessen bij te wonen.

click here Een belangrijke rol is hiervoor weggelegd voor schoolleiders. Het is aan hen de taak om een cultuur te creëren waarin leraren van elkaar kunnen leren. Ook moeten zij de resultaten van leerlingen analyseren, minimaal 40 % van hun tijd samen met leraren besteden aan het verbeteren van de lesmaterialen en ouders betrekken bij het onderwijs.

go to link Het adviesbureau verwacht dat het mogelijk is om zonder extra geld de kwaliteit van het onderwijs in 5 tot 7 jaar te verbeteren. Het onderwijs kan namelijk onmiddellijk met de adviezen aan de slag, daar is geen stelselwijziging voor nodig. De overheid speelt wel een centrale rol in het aantrekkelijker maken van het lerarenvak, door van de studenten en van de lerarenopleidingen hoge eisen te stellen.

follow Lees het onderzoeksrapport

Nieuw boekje

viagra 50 mg filmtabletten rezeptfrei 17 september 2012

http://unifertes.com/?farmacia=donde-se-vende-propecia&28c=29 Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het discount essay writing service cheap essay papers hier.

Columns van Job

viagra cialis generique 17 september 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com