Combinatiefuncties ‘Leren van onderzoek en praktijk’

source link 1 oktober 2012

source url essay writing website Naar verwachting komt het aantal combinatiefuncties in Nederland in 2013 op 2.900 fte. Gesteund door structurele rijksbijdrage, en met de aandachtspunten van ervaring en onderzoek in het achterhoofd, kunnen gemeenten de combinatiefunctie op langere termijn succesvol maken.

http://lacsq.org/?education=best-online-paper-writing-service&de6=47 De combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoaches hebben met de Impuls brede scholen sport en cultuur en het programma Sport en Bewegen in de buurt voor 2012 en 2013 een grote stimulatie gekregen. Eind 2012 zijn er naar verwachting 1.800 fte combinatiefuncties en voor 2013 kunnen dat zelfs 2.900 fte worden. Tijdens de expertmeeting ‘Leren van onderzoek en praktijk’ kwamen in juni onderzoekers, combinatiefunctionarissen, gemeenten en vele experts uit verschillende sectoren bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen koppelden zij aan de opbrengsten van de onderzoeken om leerpunten te markeren en de toekomst van de combinatiefuncties te verzekeren.

essay writers In de laatste flyer zet Combifuncties in het Onderwijs alle tips op basis van onderzoek en praktijk over combinatiefuncties op een rij. Centraal staat het gebruik maken van bestaande ruimtes, organisaties en ervaringen. Ook is hier een goede afstemming tussen betrokken partners onontbeerlijk. Uit de verschillende onderzoeken bleek ook dat het belangrijk is om extra aandacht te besteden aan kinderen die vanuit hun opvoeding weinig te maken krijgen met sport en cultuur. Bovendien beveelt onderzoek aan om de focus te leggen op kwaliteit; daarvoor is het nodig om intensief contact te hebben met scholen en opbrengsten bij leerlingen te formuleren.

uk dissertation writing services Lees meer

Nieuw boekje

see url 1 oktober 2012

see Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het essay writer program pay to write papers hier.

Columns van Job

1 oktober 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 oktober 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 oktober 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com