Laterna Magica

essay writers net 2 oktober 2012

go essay help toronto "De kinderen vertellen het!"
help writing argumentative essay 27 september 2012

Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte lokalen voor onderwijs of opvang. Er wordt gewerkt met units; minischooltjes in een grote organisatie. Laterna Magica is een integraal kindcentrum dat is opgericht samen met SKON. De aanvliegroute is; voor kinderen de dag verlengen om talenten naar boven te halen. De missie van Laterna Magica is: “We ontdekken en ontwikkelen iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden.” Laterna Magica is 52 weken per jaar open.  best essay writers review

Portfolio, ontwikkelplan en coach
Elk kind op Laterna Magica heeft een coach, ontwikkelplan en portfolio met verschillende leer- en ontwikkellijnen. Bij binnenkomst worden we uitgenodigd naast een kind te gaan zitten op de grote trap in de hal. De kinderen leiden ons aan de hand van hun eigen portfolio door deze school. Het portfolio is hét document van het eigen ontwikkelplan van de kinderen. De kinderen leggen uit hoe het portfolio werkt en daarmee het hele systeem van ontwikkeling van Laterna Magica. In de onderbouw is het portfolio een fysieke map. Een portfolio bevat leer- en ontwikkellijnen. Voorbeeld: Ontwikkellijnen: dit ben ik of ik en de wereld. Leerlijnen: getallen tot 20, getallen tot 100 of leesbaar schrijven. Drie keer per jaar vinden er gesprekken van een half uur plaats met ouders, waarin het ontwikkelplan en portfolio worden doorgesproken. Kinderen krijgen inzicht in hun ontwikkeling en kiezen bewust voor wat er in hun plan staat.
Na het gesprek over het portfolio laten de kinderen hun bezoekers het gebouw zien: de verschillende ruimtes van de mentorgroepen: 0-3, 3-6, 6-12. (foto’s?). Kinderen vertellen hoe de dag eruit ziet, welke keuzes ze maken voor hun ontwikkeling en hoe ze daarin een balans moeten zoeken tussen vrijheid en de zorg dat aan alle taken en opdrachten gewerkt wordt. Aan het eind van de rondleiding wordt de bezoekers gevraagd om de kinderen feedback te geven over de rondleiding en het gesprek. Bij elk bezoek zijn het andere leerlingen die de bezoekers ontvangen.  Op deze manier wordt het bezoek aan Laterna Magica niet een storend element voor kinderen, maar een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En dit raakt de kern van dit Integrale Kindcentrum.

essay community service Kindvolgjezelfsysteem
Het werken in units, de doorgaande lijn in opvang en onderwijs, de keuzes die de kinderen zelfstandig maken, dat is wat opvalt aan deze school. Er is sprake van een kindvolgjezelfsysteem. Daarnaast: Er is verregaande integratie van onderwijs en opvang en één communicatielijn met ouders.

top essay writing websites Een visie
Eén organisatie, één leiding, één team, één visie en missie gecombineerd met een gedreven schoolleider zijn de voorwaarden voor succes.

Nieuw boekje

2 oktober 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go to link write my essay affordable hier.

Columns van Job

2 oktober 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 oktober 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 oktober 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com