Rijksuniversiteit Groningen - De Brede School: mogelijkheden voor integratie!

write my college essay for me 5 oktober 2012

http://lacsq.org/?education=buy-school-papers&daf=bc dissertation abstract Kinderen met ernstige of meervoudige beperkingen kunnen les krijgen in een brede school. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de effecten hiervan op een brede school in Groningen, waarin een kinderdagcentrum een partner is.

dissertation to book De ontwikkeling van brede scholen is in alle delen van het land volop aan de gang. Vooral in krimpgebieden lijkt een brede school een uitkomst. De brede school bundelt verschillende voorzieningen, zoals regulier basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en sportvoorzieningen, waardoor de leefbaarheid blijft bestaan. Maar een brede school biedt ook mogelijkheden voor onderwijs- of zorgvoorzieningen voor kinderen met beperkingen, zoals een kinderdagcentrum of speciaal onderwijs. Hierdoor kan de integratie van kinderen met beperkingen en de acceptatie van deze kinderen in de maatschappij bevorderd worden.

online essay services essay writing service forum Onderzoek integratie
Dit gegeven vormde het uitgangspunt in de totstandkoming van een brede school in de provincie Groningen. Naast regulier onderwijs, kinderopvang en een peuterspeelzaal, is er een kinderdagcentrum partner in de brede school. Het kinderdagcentrum biedt zorg aan kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. Dit betekent dat direct betrokkenen, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders, in contact komen met deze kinderen.

go In het proces van de ontwikkeling van de brede school voerde de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek, een onderzoek uit. Het onderzoek richtte zich op de volgende aspecten:
1) De attitudes van leerlingen en ouders ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen;
2) Het effect van kennis over beperkingen op de attitudes van leerlingen en ouders;
3) Het effect van contact met kinderen met beperkingen op de attitudes van leerlingen en ouders.

custom essays services We hopen dat het onderzoek u aan het denken zet over de mogelijkheden om het contact tussen kinderen zonder beperkingen en kinderen met beperkingen te bevorderen. Want een brede school kan ook een bijdrage leveren aan de integratie van kinderen met beperkingen!

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: anke.de.boer@rug.nl.

Lees de samenvatting van het onderzoek en de uitkomsten

Nieuw boekje

5 oktober 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het design and technology gcse coursework help with papers hier.

Columns van Job

5 oktober 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

5 oktober 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

5 oktober 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com