Pedagogische kwaliteit op de BSO in orde

Landelijke peiling

Het Kohnstamm Instituut voert een landelijke peiling uit in de BSO. Daaruit blijkt dat ouders en personeel tevreden zijn over de pedagogische kwaliteit. Bovendien beoordeelt het instituut de BSO op ruimte, inrichting, materialen, activiteiten en groepsfunctioneren positief. Toch zijn er punten waarop de BSO zich verder kan verbeteren.

Lees meer

 

De brede school biedt mogelijkheden voor integratie

Onderzoek

Volgens onderzoek uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen kunnen kinderen met een beperking het beste opgroeien in een reguliere school. De brede school is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat daar mogelijkheden bestaan om samen te werken met speciaal onderwijs. Zo kunnen kinderen met én zonder beperkingen samen opgroeien.

Lees meer

 

Goeie vraag!

Ouderbetrokkenheid staat bij veel scholen hoog in het vaandel. Toch blijkt het vaak moeilijk om ouders mee te krijgen in de activiteiten van de brede school. In de rubriek Goeie Vraag! zet {Breed} uiteen op welke manieren scholen ouderbetrokkenheid kunnen stimuleren.

Lees meer

 

Blog: Flexibele onderwijstijden

Deze week kregen de scholen die meedoen aan de pilot Flexibele onderwijstijden veel publiciteit. Andere Tijden lééft in de samenleving, zo stelt Job in zijn laatste column vast. En dat is maar goed ook, want overal wordt al flexibel gewerkt, behalve in het onderwijs.

Lees meer

 

Opleiding & onderzoek

Nieuwe pagina

Scholing en wetenschappelijk onderzoek vormen belangrijke steunpilaren voor bredeschoolontwikkeling. Daarom brengen we deze twee onderwerpen samen op een nieuwe pagina Opleiding & onderzoek. Wilt u wijzer worden over de brede school? Bekijk dan de lopende en afgeronde onderzoeken over thema's in de brede school. Of misschien vindt u op onze website wel een geschikte opleiding.

 

Agenda

Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
01 nov 2012  - KindVak 2012
07 nov 2012  - Jeugdzo!
13 nov 2012  - Kinderopvang tussen de regels door
15 nov 2012  - Onderwijsdagen 2012


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com