Real Estate Magazine - Een brede school is een gedeelde visie

28 november 2012

Niet een gezamenlijk gebouw, maar de visie van betrokken mensen is doorslaggevend voor het succes van een brede school. Huisvesting moet zich idealiter aanpassen aan de partners, niet andersom.

Een brede school begint vaak met de bouw van een nieuw pand, waarin plaats is voor alle samenwerkingspartners. Maar dit is niet hét recept voor bredeschoolontwikkeling, beargumenteert Real Estate Magazine in zijn novembereditie aan de hand van vier Amersfoortse Brede Combinatie-scholen (ABC).

Er zijn verschillende manieren om een gebouw te delen: back to back, de partners hebben niets met elkaar te maken; face to face, de partners houden rekening met elkaar; hand in hand, de partners vullen elkaar aan; en cheek to cheek, de partners gaan volledig op in één organisatie. Maar het is niet noodzakelijk om als brede school in één gebouw gehuisvest te zijn. Organisaties kunnen succesvol samenwerken vanuit hun eigen gebouw, door ontmoetingen tussen de partners te stimuleren: living apart together.

Real Estate Magazine November 2012

Nieuw boekje

28 november 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 november 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 november 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 november 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com