Voorlopers hebben geen last van structuren

Masterclass voor ambassadeurs

Het IKC is voor menigeen dé stip aan de horizon, maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De ambassadeurs van {Breed} bezoeken IKC De Klaroen/Eigen&Wijzer. Daar ziet het personeel de eigen ontwikkeling als avontuurlijke trektocht.

Lees meer

 

Pabo's oriënteren zich op brede school

Bijeenkomst Koplopersgroep Pabo's

Het werken in een brede school vraagt veel meer van een leerkracht dan lesgeven alleen. Pabo's kunnen daarvoor een belangrijke basis leggen. Op initiatief van {Breed} ontmoet de "Koplopersgroep Pabo's" directeuren van brede scholen in Amsterdam om te zien hoe het er op een brede school aan toe gaat.

Lees meer

 

Na brede scholen, nu kindcentra

Gemeenten nemen het initiatief voor kindcentra, zo stelt VNG Magazine. De Kopgroep Wethouders vraagt niet om geld, maar om een beleidskader waarin de ontwikkeling van kinderen prioriteit krijgt. René Peeters licht dat standpunt toe: "we zien dat de experimenten in onze gemeenten aanslaan!"

Lees meer

 

Initiatief vanuit kinderopvang Zoeterwoude

Hoe geef je in een kleine gemeente vorm aan samenwerking?

De Stichting Kinderopvang Zoeterwoude werkt op vruchtbare wijze samen met vier scholen in de gemeente Zoeterwoude. Zo hanteren juffen, meesters, peuterleidsters en pedagogisch medewerkers één overdrachtsformulier. "Stapje voor stapje leren we elkaar kennen," vertelt Maria Loomans. "En wanneer je dezelfde taal spreekt, kom je sneller bij elkaar."

Lees meer

 

"Er is geen blauwdruk voor IKC"

Seminar ChildCare International

Voor het integrale kindcentrum bestaat geen vaste formule. Goede voorbeelden uit Denemarken en Duitsland laten zien dat de samenwerking het beste kan worden ingevuld in zijn eigen context. Jeannette Doornenbal geeft een vlammend betoog voor een open blik in IKC-ontwikkeling en een transformatie van het hele systeem.

Lees meer

 

Blog: Sinterklaas Kapoentje

Drie Sinterklazen op een brede school. Kom je dat nog tegen? Het lijkt me toch van niet. De hoeveelheid Sinterklazen is voor mij de beste graadmeter van de intensiteit van samenwerking. En wat doet Sinterklaas deze kabinetsperiode in ons brede schoentje?

Lees meer

 

Agenda

Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
07 dec 2012  - Conferentie Ecokids
12 dec 2012  - Goed bestuur zichtbaar maken
14 dec 2012  - Expertmeeting EC O3
22 t/m 26 jan 2012 - NOT 2013

 

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com