Ouderbetrokkenheid op scholen gaat de goede kant op

do my college paper for me 10 december 2012

online essay writing services pay to do paper Onderzoeksbureau Ecorys deed dit jaar in opdracht van het ministerie van OCW opnieuw een meting naar ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs. Daaruit blijkt dat ouderbetrokkenheid op scholen onomstreden is en dat ouders positiever staan tegenover dit onderwerp.

how can i pay someone to write my essay In vergelijking met 2009 vinden scholen het belangrijker om invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs.  Bovendien zien steeds meer PO-scholen ouders als didactische partner. Het aantal scholen dat iemand aanwijst om het ouderbeleid te coördineren neemt toe. De inspanningen van de ouders zijn ook zichtbaar toegenomen: zij lezen hun kind vaker dagelijks voor en vragen regelmatiger aan de school hoe ze hun kind thuis kunnen helpen.

Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie; het gaat dan om intensieve communicatie over leerlingen tussen scholen en ouders, maar ook over het helpen met huiswerk en gesprekken voeren over school. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan de verhoging van de leerprestaties van kinderen. Het kernwoord hierbij is educatief partnerschap.

Scholen kunnen dit partnerschap op verschillende manieren stimuleren, zoals door pedagogische school-ouderovereenkomsten, waarin school en ouders hun verwachtingen formuleren. Andere scholen organiseren een maandelijkse ouderkamer of houden een portfolio van elk kind bij. In een uitgebreid intakegesprek kunnen ouders en school erachter komen wat de wederzijdse verwachtingen zijn, waardoor er een goede basis ontstaat voor ouderbetrokkenheid.

Bron: PrimaOuders.nl nummer 6, november 2012

Nieuw boekje

10 december 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het differential equations coursework essay writing services reviews hier.

Columns van Job

10 december 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

10 december 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

10 december 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com