Maak kans op een iPad!

{Breed} verloot volgende maand een handige iPad onder alle abonnees van deze BredeSchool.nl-nieuwsbrief. Nieuwe abonnees kunnen zich nog vóór 21 januari 2013 aanmelden om deel te nemen aan de loting. Tijdens de NOT 2013 reiken we op onze stand de prijs uit aan de gelukkige winnaar!

 

Ambassadeur voor het voetlicht

Sinds drie jaar heeft elke wijk in Assen een eigen brede school, met ieder een eigen ‘kleur’. Vijf pijlers vormen daarvoor de sterke basis: doorgaande ontwikkelingslijn, dagarrangementen, zorgafstemming, ouderbetrokkenheid en sociale cohesie. Zo krijgen alle kinderen van 0 tot 15 jaar in hun eigen wijk de kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

Lees meer

 

Brede scholen in het voortgezet onderwijs

De gemeente Amersfoort wil bouwen aan een omgeving waarin kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen. In het primair onderwijs is Amersfoort actief met de zogenaamde ABC-Scholen (Amersfoortse Brede Combinatie). Maar daarnaast is de gemeente ook volop aan de gang met de ontwikkeling van het brede schoolconcept in het voortgezet onderwijs.

Lees meer

 

Meer ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is op scholen onomstreden en ook ouders staan er positief tegenover. Dat concludeert onderzoeksbureau Ecorys naar aanleiding van een tweede meting naar ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen activeren ouders om educatieve partners te zijn in de opvoeding van kinderen.

Lees meer

 

Binding door de brede school

Voor zijn scriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht masterstudent Thom Dijkhuizen hoe de brede school kan bijdragen aan de versterking van sociale cohesie. De brede school fungeert vaak als centrale ontmoetingsplek in het dorp of in de wijk. Een gemeenschapsvoorziening is voor buurtbewoners vaak de reden om gebruik te maken van een brede school.

Lees meer

 

Blog: Voor iedereen een plaats in de herberg

Het zijn de donkere dagen voor de kerst. Rijdend door de Betuwe dacht ik terug aan een aantal schoolbezoeken die ik deze week deed. Kleurige kerststalletjes en uitbundig versierde kerstbomen op de katholieke brede school, soberheid op het reformatorische kindcentrum; zo geeft iedere brede school op eigen wijze vorm en inhoud aan de kerstgedachte.

Lees meer

 

Goeie vraag!

Invulling geven aan de functie van brede schoolcoördinator

Zoveel brede scholen, zoveel manieren om de taken van brede schoolcoördinator vorm te geven. Daarom besteden we in de rubriek Goeie vraag! deze maand aandacht aan de functieomschrijving van deze professional. Kijk af bij anderen, maar neem de taken nooit één op één over. Dé brede school bestaat niet, dé brede schoolcoördinator evenmin.

Lees meer

 

Agenda

Hier vindt u een overzicht uit de agenda van BredeSchool.nl:
21 jan 2013 - Voorlichting nieuwe jeugdwet
22 t/m 26 jan 2013 - NOT 2013
12 feb 2013 - netwerkbijeenkomst kinderopvang

 

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com