Medezeggenschap in een Integraal Kindcentrum

14 januari 2013

Met de veranderingen in het onderwijs en de kinderenopvang en met de komst van Integrale Kind Centra (IKC’s), ziet {Breed} dat er ook behoefte aan een integrale manier van organiseren van de medezeggenschap van ouders ontstaat. De wet- en regelgeving van onderwijs en kinderopvang is op dit punt verschillend. De school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad en een ouderraad te hebben.  De kinderopvang moet een oudercommissie hebben. De taken en bevoegdheden van beide zijn ook verschillend. Zo heeft een oudercommissie in de kinderopvang alleen adviesrecht en heeft een medezeggenschapsraad in het onderwijs op een aantal punten ook instemmingsrecht.

Om te voorkomen dat een IKC, met de ‘I’ van Integraal hoog in het vaandel, een gescheiden beleid voert als het gaat om medezeggenschap van ouders, zijn er in het land initiatieven om deze te integreren met behoud van de eigenheid van beide organisaties en met inachtneming van de wet en regelgeving hieromtrent.

Een voorbeeld is de KindCentrum-raad (KC-Raad) van Laterna Magica in Amsterdam. De directeur heeft vooral de praktijk als leidraad gebruikt om de KC-raad vorm te geven: “Wij waren op zoek naar een antwoord op de vraag:  welke vorm van medezeggenschap voldoet aan onze praktijk, en vervolgens hoe kunnen we dit praktisch organiseren en hoe geven we daar vorm aan binnen de huidige wet?”.

Dit heeft geresulteerd in een reglement en een ontwerp van een KC-raad, waarin de medezeggenschapsraad van het onderwijs en de oudercommissie van de kinderopvang samengaan. Over het ontwerp, de verdeling welke ouders en hoeveel ouders zitting kunnen hebben in de KC-raad   is lang nagedacht. Laterna Magica is nu tot een ontwerp gekomen dat recht doet aan de wet en tegemoet komt aan de praktijk. De KC-raad is een heel werkbare, flexibele raad die houvast heeft aan het opgestelde reglement en kan werken aan de zaken waarvoor ze is aangesteld.

{Breed} heeft de KindCentrum-Raad van Laterna Magica juridisch getoetst en is geen juridische belemmeringen tegengekomen.

Voor meer informatie:

- Ontwerp KC Raad Laterna Magica
- Reglement KC Raad LAterna Magica

 

Nieuw boekje

14 januari 2013

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 januari 2013

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 januari 2013

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 januari 2013

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com