Hoera! We mogen weer tekenen!

05 april 2017

Het goede nieuws was deze week dat tekenonderwijs op de basisschool de voorpagina’s van o.a. kranten Trouw en de Volkskrant heeft gehaald. Ook het NOS journaal en RTL Nieuws hadden een item over de kwaliteit van het tekenonderwijs. Jarenlang was het vooral de kwaliteit van het reken, taal of leesonderwijs dat de voorpagina’s domineerde, maar nu was het zowaar de beurt aan het tekenonderwijs!

De kwaliteit van kindertekeningen is volgens de Onderwijsinspectie minder geworden. De inspectie vergeleek tekeningen van elf- en twaalfjarigen uit het schooljaar 2015-2016 met kindertekeningen van twintig jaar geleden. Wat blijkt: de tekeningen zijn schematischer en minder gedetailleerd.

Eerlijk gezegd ben ik vooral blij met de aandacht die de inspectie heeft voor tekenonderwijs. Dat betekent in ieder geval dat tekenonderwijs weer op de agenda staat, na jaren van ‘alle ballen op rekenen en taal. Ik kan me zelfs herinneren dat er schoolleiders met droge ogen vertelden dat ze over gingen tot een brede school, omdat ze dan onder schooltijd vooral met de zaakvakken bezig konden zijn, en na schooltijd aandacht konden besteden aan de creatieve vakken. Serieus!'

Op de Pedagogische Academie ben ik afgestudeerd met specialisatie tekenen, dan begrijpt u meteen waarom dit onderwerp mij raakt. Materiaalkennis, papiersoorten, toepassen van verschillende technieken, kinderen in de stemming krijgen om geconcentreerd, en niet vrijblijvend, met een tekening aan de slag te gaan, een tekening interpreteren, ik heb het ooit geleerd en jarenlang toegepast.

Tijdens mijn werk, en tijdens bezoeken aan brede scholen en kindcentra ben ik derhalve gespitst, op veel dingen, maar altijd ook op tekeningen die er hangen. Of het ontbreken ervan. 

Blij was ik dan ook, nét voor het rapport van de inspectie uitkwam, dat ik een tekenles in een kindcentrum in Hilversum kon meemaken. Een kunstenaar, hij had beelden en schilderijen ter inspiratie meegenomen, zette na een inleiding vol vuur en passie, samen met de leerkracht, de kinderen aan het werk. Nou, ik kan je vertellen, die tekeningen waren niet alleen schematisch en gedetailleerd, maar ook nog eens enorm creatief, fantasierijk en vanuit het hart op papier gezet. Doodstil was het tijdens de les, geen enkele pedagogische correctie was nodig. Kunstenaar+leerkracht+pedagogisch medewerker= Brede School/Kindcentrum. De trots spatte van het papier. Ik maak me dus geen zorgen over de kwaliteit, maar hij moet wel gezocht en vervolgens tot bloei gebracht worden bij de kinderen.

En dus ben ik blij met deze aandacht. En met het rapport op de site van de inspectie. Ik wil nog wel kwijt dat de berichtgeving in de kranten wel heel erg eenzijdig was over dit rapport. Het rapport met als titel Peiling Kunstzinnige Oriëntatie belicht immers veel meer dan alleen de kwaliteit van tekenen. En de inspectie schetst een uitermate genuanceerd beeld, met een inspirerende film, zie elders in de nieuwsbrief. En met talloze aansprekende voorbeelden.

Het goede nieuws dus deze week, kunstzinnige oriéntatie krijgt weer aandacht, en dat is maar goed ook, want om met Einstein te spreken; Verbeelding is belangrijker dan kennis, want kennis is beperkt tot al wij weten, terwijl de verbeelding de gehele wereld omvat. 

Zo is het maar net!

Job

En in het kader van deze column en het verschijnen van het inspectierapport geven we 2x3 boeken weg. Kindertekeningen, uit de serie Samen spelen en leren. Geschreven door Karin Kloosterboer. Een praktisch en leesbaar boek met uitleg, tips en adviezen over kindertekeningen. En 3 exemplaren van ’t Tijdloze uur, geschreven door Michiel D’Hondt. ’t Tijdloze Uur is een werkboek voor de groepsleerkrachten, ped. medewerkers en IB-ers in het basisonderwijs en andere onderwijsinstellingen.

Links:

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com