Oproep: Ouders, help school van uw kind verduurzamen

01 mei 2017

De ervaring leert dat het de schoolleiders en de ouders zijn die het verschil kunnen maken om het thema duurzaamheid binnen de school actief van de grond te krijgen. Schoolleiders, MR-leden en-of (groot)ouders die overwegen het initiatief te nemen om hun schoolgebouw te gaan vergroenen kunnen vanaf nu aan de slag met het werkboekje ‘Werken aan een Waardevolle School’. Met dit werkboekje kunt u gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een verbeterplan voor de school. 

Wilt u ook aan de slag om de school van uw (klein)kind of een andere school te helpen verduurzamen? Dat kan! De volgende vijf acties kunnen direct door u worden uitgezet.

Actie 1

Om u te helpen bij de verduurzaming van de school van uw (klein)kind, hebben wij een werkboekje 'Werken aan een Waardevolle School' ontwikkeld. Met dit werkboek in de hand kunt u met de school concreet aan de slag om samen die cruciale, eerste stappen te zetten. Tip: lees het in zijn geheel nauwkeurig door, voordat u ermee aan de slag gaat. 

Actie 2

Kom in gesprek met de schoolleiding/directie en zoek contact met de medezeggenschapsraad. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de startbrief 'In gesprek over duurzaamheid'.

Actie 3

Verken in een eerste gesprek op welke manier het werkboekje voor de school is in te zetten. Staan er onderhoudswerkzaamheden op de planning, overweegt de school zonnepanelen aan te schaffen, is er een verbinding te maken met het onderwijsprogramma, etc.?

Actie 4

Ga na welke ouder-professionals binnen de school aanwezig zijn die affiniteit hebben met de opgave rondom duurzaamheid. Plaats een oproep op de website en/of nieuwsbrief van de school. Verwijs daarbij naar websites als www.WaardevolleSchool.nl en www.GreenDealScholen.nl.

Actie 5

Ga op basis van de vier pijlers uit het werkboekje (educatie, gedrag, gebouw en beheer) gezamenlijk aan de slag om een eerste scan van de school te maken. Op basis van de scan kan gekeken worden met welke pijlers en aandachtsgebieden het zinvol is om door te gaan. Focus op de onderwerpen waar kansen liggen en waar kennis aanwezig is of welke makkelijk in te passen zijn.

Bron: Nieuwsbrief Ruimte-OK april 2017

Dit artikel delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com